Skip to content
Pilots Smart Start

Pilots, projecten en programma’s

Een Smart Start pilot ontstaat vanuit een vraagstuk dat speelt in een wijk, een gemeente of rond een vindplaats. Het raakt kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in de omgeving van die vindplaats. Bijvoorbeeld: Hoe voorkomen we uithuisplaatsingen? Of: Hoe zorgen we ervoor dat in een wijk/school beter samengewerkt wordt en ouders en kinderen eerder en sneller geholpen worden? 

Op dit moment werken we binnen Smart Start aan verschillende maatschappelijke vraagstukken, in verschillende gemeenten, op zes verschillende vindplaatsen; onder meer op een basisschool en bij de Voedselbank. Interesse om een nieuwe pilot uit te voeren? Neem dan contact op via info@programmasmartstart.nl

Een compilatievideo van een deel van de Smart Start pilots vind je hieronder. Deze laat zien hoe divers de vraagstukken zijn die met het Smart Start-denken en -werken opgepakt kunnen worden. 

Interview Christel Heeren – gedragscoach in Team Op Maat

Wat is volgens jou de kracht van verbinding tussen onderwijs en zorg?

“Dat we met alle betrokkenen het juiste doen voor het kind. Bij verbinding kan het kind centraal staan. Er kan snel geschakeld worden wanneer er bij een situatie kennis vanuit zorg nodig is. Ik zie vaak dat situaties opgelost moeten worden door mensen die de kennis en kunde niet hebben. Door verbinding zorgen we dat de juiste verantwoordelijkheden bij de juiste partij liggen en wordt de expertise van eenieder beter benut.”

Jongeren en ouders

Bij Smart Start werken we samen met jongeren en ouders. Voor de eerste pilot, op basisschool De Zuidwester, zijn ouders geïnterviewd en hebben zij op en rond school met het Team op Maat te maken. In de volgende fase van deze pilot betrekken we ouders ook bij de designsessies, zodat zij oplossing(en) mee ontwikkelen. In de pilot Heusden hebben we jonge moeders geïnterviewd over hun ervaringen en professionals die met jonge moeders werken. Een vertegenwoordiger van een cliëntorganisatie maakte deel uit van het projectteam. In de volgende fase hebben de moeders een belangrijke rol, ook in de communicatie over de oplossing en in de concrete uitvoering (groepsgesprekken van moeders uit de doelgroep, zodat zij elkaar kunnen versterken). In de derde pilot sluiten gezinnen die van De Voedselbank gebruik maken aan bij het projectteam, samen met enkele jongeren.

Jongeren en ouders zijn voor Smart Start onmisbaar, zonder hen kunnen we geen goede oplossingen bedenken en blijven we ‘dweilen met de kraan open’; mensen helpen als de problemen groot zijn in plaats van de problemen te voorkomen.