Skip to content
Pilots Smart Start

Pilots, projecten en programma’s

Een Smart Start pilot ontstaat vanuit een vraagstuk dat speelt in een wijk, een gemeente of rond een vindplaats. Het raakt kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Bijvoorbeeld: Hoe voorkomen we uithuisplaatsingen? Of: Hoe zorgen we ervoor dat in een wijk/school beter samengewerkt wordt en ouders en kinderen eerder en sneller geholpen worden? 

Smart Start werkt aan verschillende maatschappelijke vraagstukken, in verschillende gemeenten, op verschillende vindplaatsen; onder meer op een basisscholen en bij een Voedselbank. Interesse om een nieuwe pilot uit te voeren? Neem dan contact op via info@programmasmartstart.nl

Een compilatievideo van een deel van de Smart Start pilots vind je hieronder. Deze laat zien hoe divers de vraagstukken zijn die met het Smart Start-denken en -werken opgepakt kunnen worden. 

Interview Christel Heeren – gedragscoach in Team Op Maat

Wat is volgens jou de kracht van verbinding tussen onderwijs en zorg?

“Dat we met alle betrokkenen het juiste doen voor het kind. Bij verbinding kan het kind centraal staan. Er kan snel geschakeld worden wanneer er bij een situatie kennis vanuit zorg nodig is. Ik zie vaak dat situaties opgelost moeten worden door mensen die de kennis en kunde niet hebben. Door verbinding zorgen we dat de juiste verantwoordelijkheden bij de juiste partij liggen en wordt de expertise van eenieder beter benut.”