Skip to content

Pilot Opgroeien in ontwikkelarmoede

De eerste 1000 dagen van een kind

stoplicht-_een

Projectleiders: Astrid van de Griendt en Evelien Specken

Status: Na een succesvolle datahackaton zijn we ons nu aan het voorbereiden op de data-analyse.

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er minder kinderen in de eerste 1000 dagen met (ontwikkel)armoede te maken krijgen?

De kansen van een kind worden al voor de conceptie beïnvloed. De omgeving van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd, wat ook weer doorwerkt op volgende generaties. Armoede en stress hebben veel invloed op het gezond en veilig opgroeien, en deze invloed wordt groter wanneer er in het gezin ook sprake is van een scheidingsproblematiek of bedreiging door geweld of verwaarlozing. Een kind dat opgroeit in een gezin waar deze factoren aanwezig zijn heeft een groot risico achterstand op te lopen, een achterstand die bijna niet meer in te halen is. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn van cruciaal belang. Dit blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek; de plek van de wieg bepaalt in grote mate de kansen van kinderen. Terwijl elk kind de beste kansen verdient.

“We hebben allerlei curatieve oplossingen voor als gezinnen te maken krijgen met armoede. Maar hoe kun je voorspellen waar armoede gaat ontstaan? Hoe kun je oplossingen met elkaar bedenken die het ontstaan van armoede daadwerkelijk voorkomen? Een heel ingewikkeld probleem, wat niet enkelvoudig is op te lossen. Alle hens aan dek: ouders/grootouders die met armoede te maken hebben/hebben gehad, professionals die zich hiermee bezighouden, wetenschappers, maar ook andere partijen die misschien niet zo voor de hand liggen, denk aan ziektekostenverzekeraars. Een goede samenwerking tussen medisch en sociaal domein is onontbeerlijk bij dit vraagstuk”
Astrid van de Griendt
projectleider Smart Start

Nieuwe Smart Start-pilot trapt af met hackathon
De beste kansen in de eerste 1000 dagen van een kind

Op 16 september was de aftrap van de nieuwe Smart Start-pilot ‘Opgroeien in ontwikkelarmoede – de eerste 1000 dagen van een kind’. Dit gebeurde tijdens het gelijknamige symposium dat Smart Start samen met Nippur organiseerde. Het Brabantse Datasciencebureau bestaat twintig jaar. Dit jubileum vierden zij met een cadeau aan een maatschappelijke ‘organisatie’ en relevant thema. Dat werd het programma Smart Start. Voorafgaand aan het symposium organiseerde Nippur voor eigen klanten en de partners van Smart Start een datahackathon (‘hack’ + ‘marathon’), een evenement waarbij in marathonsnelheid naar oplossingen voor vraagstukken wordt gezocht.

Symposium Opgroeien in ‘ontwikkelarmoede’ – de eerste 1000 dagen

‘Opgroeien in ontwikkelarmoede – de eerste 1000 dagen van een kind’. Over dit onderwerp deelden onderzoekers, professionals en bestuurders op 16 september hun kennis en ervaringen met 150 deelnemers, tijdens het Smart Start-symposium. En werd het startsein gegeven voor een gelijknamige Smart Start-pilot. Dit symposium werd georganiseerd in samenwerking met Nippur. Dit Brabantse Datasciencebureau koos ervoor hun 20 jarig jubileum te vieren met een cadeau aan het programma Smart Start: het mogelijk maken van een symposium en de dag ervoor een datahackaton. (link naar dat artikel).