Skip to content

Pilot Opgroeien in ontwikkelarmoede

De eerste 1000 dagen van een kind

stoplicht-_vier

Projectleiders: Astrid van de Griendt en Evelien Specken

Status: Na een succesvolle gecombineerde data upload en analyse en design thinking sessies in Waalwijk en Tilburg is er een aantal ideeën voor concepten ontstaan die op dit moment worden onderzocht en verder uitgewerkt.

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er minder kinderen in de eerste 1000 dagen met (ontwikkel)armoede te maken krijgen?

Armoede is niet alleen een tekort aan geld. Het is ook een tekort aan mee kunnen doen op bijvoorbeeld sociaal gebied. Leven in armoede levert veel stress op. Dit alles staat de ontwikkeling van volwassenen en kinderen in de weg. We spreken daarom over ontwikkelarmoede. In deze pilot onderzoeken we hoe ontwikkelarmoede ontstaat. Dit doen we zowel Midden-Brabant breed, als op verschillende plekken (Waalwijk, Tilburg en Gilze en Rijen). Want als we weten waar en hoe ontwikkelarmoede ontstaat, kunnen we het ook voorkomen. Álle kinderen en ouders verdienen de beste kansen op een goede toekomst.

Kansrijk

Na een succesvolle datahackaton en symposium (beiden in september 2022) heeft er een succesvolle gecombineerde data upload (mei 2023) plaatsgevonden. En dat is een primeur binnen Smart Start. Binnen deze pilot zijn data van CBS, de GGD Hart voor Brabant, Perined en gemeenten succesvol gecombineerd. Een tweede primeur is dat een GGD-onderzoeker samen met Centerdata deze analyses gaat uitvoeren, welke vervolgens weer verrijkt worden met unieke ervaringsverhalen.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de data duidingssessies in volle gang. Daarna gaan we, samen met professionals en de echte experts (inwoners), middels Design Thinking processen aan de slag met een innovatieve, preventieve en collectieve oplossing.

Dankzij een FNO subsidie kunnen we inwoners (experts) en professionals een gelijkwaardige vergoeding geven.

De tot nu toe al behaalde successen en wat we met elkaar leren maken de weg vrij om gezamenlijk ingewikkelde vraagstukken kansrijk aan te pakken.

 

“We hebben allerlei curatieve oplossingen voor als gezinnen te maken krijgen met armoede. Maar hoe kun je voorspellen waar armoede gaat ontstaan? Hoe kun je oplossingen met elkaar bedenken die het ontstaan van armoede daadwerkelijk voorkomen? Een heel ingewikkeld probleem, wat niet enkelvoudig is op te lossen. Alle hens aan dek: ouders/grootouders die met armoede te maken hebben/hebben gehad, professionals die zich hiermee bezighouden, wetenschappers, maar ook andere partijen die misschien niet zo voor de hand liggen, denk aan ziektekostenverzekeraars. Een goede samenwerking tussen medisch en sociaal domein is onontbeerlijk bij dit vraagstuk”
Astrid van de Griendt
projectleider Smart Start

Nieuwe Smart Start-pilot trapt af met hackathon
De beste kansen in de eerste 1000 dagen van een kind

Op 16 september was de aftrap van de nieuwe Smart Start-pilot ‘Opgroeien in ontwikkelarmoede – de eerste 1000 dagen van een kind’. Dit gebeurde tijdens het gelijknamige symposium dat Smart Start samen met Nippur organiseerde. Het Brabantse Datasciencebureau bestaat twintig jaar. Dit jubileum vierden zij met een cadeau aan een maatschappelijke ‘organisatie’ en relevant thema. Dat werd het programma Smart Start. Voorafgaand aan het symposium organiseerde Nippur voor eigen klanten en de partners van Smart Start een datahackathon (‘hack’ + ‘marathon’), een evenement waarbij in marathonsnelheid naar oplossingen voor vraagstukken wordt gezocht.

Tool voorspellingsmodel

Symposium Opgroeien in ‘ontwikkelarmoede’ – de eerste 1000 dagen

‘Opgroeien in ontwikkelarmoede – de eerste 1000 dagen van een kind’. Over dit onderwerp deelden onderzoekers, professionals en bestuurders op 16 september hun kennis en ervaringen met 150 deelnemers, tijdens het Smart Start-symposium. En werd het startsein gegeven voor een gelijknamige Smart Start-pilot. Dit symposium werd georganiseerd in samenwerking met Nippur. Dit Brabantse Datasciencebureau koos ervoor hun 20 jarig jubileum te vieren met een cadeau aan het programma Smart Start: het mogelijk maken van een symposium en de dag ervoor een datahackaton. (link naar dat artikel).