Skip to content

Design Thinking

Design Thinking is een belangrijke bouwsteen van Smart Start. Bij deze ontwerpmethode werken we in stappen toe naar één of meerdere oplossingen voor een maatschappelijke vraagstuk. Daarbij staat de mens centraal; de ervaringen en behoeften van onze doelgroep zijn cruciaal bij het ontwikkelen van een oplossing.

 

Stap 1: Inleven

Empathisch vermogen is essentieel voor een succesvolle uitvoering van deze fase, waarin we proberen een zo goed mogelijk beeld van de doelgroep te krijgen. Daartoe doen we onderzoek naar de behoeften van de doelgroep. Het is de bedoeling dat we daarbij niet alleen feiten over de doelgroep naar boven halen, maar dat we deze ook daadwerkelijk proberen te begrijpen en te duiden. Gedurende deze fase krijgen we, stap voor stap, meer zicht op de maatschappelijke vraag die de pilotgemeente heeft gekozen.

Stap 2: Definiëren​

We werpen een kritische blik op het probleem of vraagstuk. We beschrijven de inzichten die we vergaarden in de vorige fase en gebruiken deze om de uitdaging aan te scherpen. We definiëren één probleem kernachtig waarbij de doelgroep centraal staat.

Stap 3: Ideeën

Waar in de voorgaande stappen het ontdekken en definiëren van het probleem centraal staan, draait de derde stap om het bedenken van oplossingen. We noemen dit de ‘divigeerfase’. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk oplossingen creëren. Daarbij worden de deelnemers uitgedaagd om ‘out-of-the-box’ te denken en op andere manieren naar het probleem te kijken. Zo kunnen er innovatieve oplossingen voor het probleem ontstaan.

Stap 4: Prototype

De vierde stap is experimenteel. In deze fase identificeren we de best passende combinaties tussen de ideeën en de uitdaging(en) die in eerdere fases zijn bedacht en gesignaleerd. De gekozen oplossing vertalen we vervolgens naar de praktijk. Gezamenlijk met de doelgroep. 

Stap 5: Testen

In deze laatste fase testen we het prototype uit de voorgaande stap onder de doelgroep. De resultaten van deze test(s) gebruiken we om aanpassingen aan het uiteindelijke ontwerp te maken. Vaak wordt er bij dit onderdeel van het Design Thinking-proces gebruik gemaakt van iteratieslagen. Dat wil zeggen dat we constant bijhouden welke aanpassingen er zijn gemaakt en welke invloed deze aanpassingen hebben op de resultaten van de tests. Ook gebruiken we de testresultaten om zo eventuele nieuwe problemen te signaleren. Op deze manier blijft Design Thinking zichzelf herhalen. En ontwikkelen we de gekozen aanpak door. Ook starten we deze fase met het overdraagbaar maken van de aanpak naar andere locaties, andere gemeenten.

Kijktip

Wil je meer weten over Design Thinking? Bekijk dan dit webinar in onze bibliotheek:

Heb je nog meer vragen of wil je zelf aan de slag met Smart Start? Neem gerust contact op. Wij helpen je graag verder.