Skip to content

Geleerde lessen Smart Start

Smart Start is een programma waarin we gezamenlijk leren en waarin we onze ervaringen en lessen delen met betrokkenen en geïnteresseerden. In elke nieuwe pilot gebruiken we de ervaringen van de voorgaande pilots. Wat zijn de lessen die we tot nu toe hebben geleerd?

Samenwerking

Smart Start is een programma met verschillende partners. De gemeenten in de regio Hart van Brabant, Sterk Huis, Centerdata, Datascience Center Tilburg en Xpect013 voelen zich gezamenlijk eigenaar.

We trekken daarbij nauw op met partners als de GGD Hart voor Brabant, onderzoeks- en impactprogramma’s binnen Tilburg University en andere onderwijspartners. Maar nog belangrijker is de samenwerking met ouders en jongeren, die ervaringen delen en meedenken over oplossingen die aansluiten bij hun behoeften. Ook werkt het goed als de pilot geleid wordt door iemand die het netwerk ter plekke goed kent en de taal van de doelgroep spreekt.

Geleerde lessen Smart Start

Data altijd in combinatie met kennis

Werken met data is in ontwikkeling, niet alleen binnen het sociaal domein. Binnen Smart Start zien we data onlosmakelijk verbonden aan kennis. Dus óók aan inzichten uit (wetenschappelijk) onderzoek, aan (ervarings)kennis van ouders, jongeren, professionals uit het onderwijs, jeugdhulp,  jeugdgezondheidszorg, artsen, verwijzers enzovoorts. Niet voor niets bestaat Smart Start-denken uit drie stappen: gebruiken wat we al (kunnen) weten, nieuwe oplossingen ontwerpen met Design Thinking en het realiseren van maatschappelijke effecten.

Datageletterdheid

Het verzamelen van data blijkt tijdrovend en ingewikkeld. Organisaties die data willen en mogen delen, hebben niet altijd de expertise om dit te doen. Aan de andere kant zoeken we met elkaar nog naar de gemeenschappelijke taal en willen we de discussie over ethische vraagstukken open aangaan. Studenten filosofie helpen hierbij. 

Met sessies, ontmoetingen met andere programma’s en projecten leren we graag van anderen. We werken onder andere met CBS-microdata, die onze geautoriseerde onderzoekers op basis van gedegen onderzoeksplannen mogen analyseren. Samenwerking met CBS en gemeenten zouden we graag structureel organiseren.

Stappen aanpassen

Elke pilot bestaat uit meerdere stappen: het begint met een idee en eindigt met het meten van de effecten van een innovatie. Op basis van onze ervaringen vernieuwen we deze stappen waar nodig.

Eén van de geleerde lessen is dat data verzamelen meer tijd kost dan we hadden ingeschat. We nemen nu meer tijd om de data-analyse te duiden. In de eerste pilots werkten we met vijf designsessies; in de meer recente pilots denken we over hackatons. Hiermee willen we  deelname van ouders, jongeren, ontwerpers, ondernemers makkelijker maken.

Design Thinking

We communiceren open en willen daarbij begrijpelijke taal gebruiken. We merken dat dat soms ingewikkeld is. Want wat is bijvoorbeeld data, wat zijn algoritmen eigenlijk? En wat zegt Design Thinking als je niet zo thuis bent in innovatiemethoden? Voor elke pilot plannen we de communicatie en maken we een infographic bedoeld voor bijvoorbeeld ouders.

Communicatie

We communiceren open en willen daarbij begrijpelijke taal gebruiken. We merken dat dat soms ingewikkeld is. Want wat is bijvoorbeeld data, wat zijn algoritmen eigenlijk? En wat zegt Design Thinking als je niet zo thuis bent in innovatiemethoden? Voor elke pilot plannen we de communicatie en maken we een infographic voor bijvoorbeeld ouders.