Skip to content

Ontstaan

In de regio Hart van Brabant ontwikkelen Sterk Huis, Centerdata en Data Science Center Tilburg, negen gemeenten, Xpect013 en GGD Hart voor Brabant een nieuwe manier van kijken en werken, met als doel om de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren.

Met het programma Smart Start zijn we een beweging gestart die het denken en werken in het sociaal domein wil transformeren. Van probleem- en procesgestuurde individuele hulp naar preventief en collectief handelen. Dat doen we samen met alle betrokkenen in de leefomgeving van kinderen en gezinnen, zoals de school en de huisarts. 

“Huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing: bij Sterk Huis zien wij elke dag gekwetste kinderen binnenkomen. Het gevolg is dat deze kinderen ontwikkelingsachterstanden hebben en gedragsproblemen vertonen. Dat ze agressief zijn, zichzelf overschreeuwen en hun pijn verdoven met drugs of door zichzelf te snijden. Iedere keer vraag ik me af wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is.

Welke kansen zijn blijven liggen om hen te helpen? Ik wil bouwen aan een sociale wereld waarin we niet wachten tot problemen groot zijn. Een wereld waarin we data en kennis inzetten om te zien waar problemen ontstaan. Waarin we verdriet en ellende voorkomen en tegelijkertijd geld besparen.”
Lian Smits
Bestuurder Sterk Huis

Deze partners werken mee aan Smart Start

Verder werken we binnen Smart Start samen met scholen en schoolbesturen, partners in zorg, veiligheid en welzijn, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, specialistische zorgorganisaties, leerplicht, politie, Veilig Thuis, consultatiebureaus en kinderopvang. Ook werken we samen met landelijke overheden en organisaties, zoals het ministerie van VWS (ook lid van de stuurgroep Smart Start). En leren we samen met organisaties als Associatie Jeugd (wij hebben deelgenomen aan hun datalabs), Divosa, Garage 2020, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en Jeugdzorg Nederland.

Noodzaak

In Nederland groeien veel kinderen gezond en veilig op. Maar er zijn helaas ook veel kinderen voor wie dat niet geldt. Hieronder cijfers van het CBS.  Bijna de helft van de jongeren die in de criminaliteit komen, heeft op de een of andere manier al met zorg te maken gehad. Uit onderzoek weten we dat kinderen die opgroeien in gezinnen met een sociaaleconomische achterstand een kans hebben zich minder goed ontwikkelen. Zij leren minder goed en hebben daardoor minder kansen dan hun leeftijdsgenoten in andere gezinnen.

Kinderen groeien op in langdurige armoede
0
Jongeren ontvangen jeugdhulp
0
van hen wonen (tijdelijk) niet thuis
0
Kinderen worden per jaar mishandeld
0

We weten kortom ontzettend veel van het ontstaan van complexe problemen bij kinderen en gezinnen. Waarom voorkomen we dan niet dat ze ontstaan of groter worden? Binnen Smart Start gebruiken we data en kennis om (risico’s op) complexe problemen bij kinderen en gezinnen vroegtijdig te signaleren. Via de ontwerpmethode Design Thinking komen we vervolgens tot collectieve en preventieve oplossingen.

Impactprogramma Tilburg University

Smart Start is van de voorbeelden van het impactprogramma van de Tilburg University ‘Creating Value from Data’. Dit Impactprogramma verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s om samen te werken aan oplossingen met impact.

Dit is een Nederlandse vertaling van het onderzoek ‘Adverse Childhood Experiences’.
Dit onderzoek is een belangrijke bron voor het programma Smart Start.

ace-smart-start_totaal