Skip to content

Pilot De Zuidwester

Duurzame kansen
voor kinderen
en gezinnen

stoplicht-_vijf

Projectleider: Teun Brand, teun.brand@tilburg.nl

Status: Eerste innovatie is geïmplementeerd, de eerste effectmeting heeft plaatsgevonden en de innovatie wordt opgeschaald naar andere scholen.
De tweede innovatie wordt medio 2022 geïmplementeerd.

Kun je ouders en leerkrachten coachen, voordat een probleem of zorg om een kind groot is? Zonodig naar hulp verwijzen, snel en zonder rompslomp? Hoe kun je als basisschool goed samenwerken met de wijk en andersom? En hoe gebruik je dan wat je al weet, op basis van data, kennis en ervaringen? Basisschool De Zuidwester startte als eerste met een pilot van het programma Smart Start en werkt sinds ruim een jaar met de eerste innovatie: Team op Maat. De volgende innovatie staat op stapel: eenzogenoemd all-in concept.

De Zuidwester is een school in een wijk met veel complexe problemen. Er is relatief veel armoede (27,4 %), wonen veel niet-Westerse allochtonen (21,8%), bijstandsgerechtigden (12,8%), éénoudergezinnen (13,4 %) en is sprake van geringe sociale contacten, criminaliteit en geweld (Gemeente Tilburg, 2018). De maatschappelijke effecten van deze problemen spelen in negatieve zin vaak levenslang door.

Tijdens deze eerste pilot werkte het programma Smart Start nog niet met CBS-microdata, wel met interviews met ouders, leerkrachten en partners in de wijk. De ambitie werd gedeeld toe te werken naar partnerschap met ouders en met elkaar dezelfde taal te spreken. En er zou meer expertise voor de kinderen en gezinnen beschikbaar zou moeten zijn. De groep meedenkers ontwikkelde het Team op Maat: een team met een IB-er, een gedragscoach en een medewerker Toegang complexe jeugd, die op de school intensief samenwerken en altijd bevraagd kunnen worden. Door ouders en door leerkrachten. En die samen het verschil kunnen maken, voordat een probleem groot wordt. 

De tweede innovatie, een all-in concept voor de school en de wijk, is sinds 2020 uitgewerkt en wordt medio 2022 geïmplementeerd: kinderen krijgen themalessen van professionals en inwoners van de wijk.

"Tijdens de pilot kwam het projectteam tot de conclusie: er is méér ondersteuning nodig op De Zuidwester. Bovengemiddeld veel kinderen worstelen op de school met multiproblematiek, een combinatie van gescheiden ouders en armoede bijvoorbeeld. Uit de data en interactieve design thinkingsessies met een gemixte groep meedenkers bleek ook op welke vlakken hulp nodig is, dus kon de school gerichte maatregelen treffen."
Teun Brand
projectleider Smart Start bij Xpect Primair

Lees verder

Christel Heeren is projectlid Smart Start bij de pilot Zuidwester en gedragscoach innovatie: Team op Maat.