Skip to content

Pilot Voorkomen voortijdig schoolverlaten

Voorkomen voortijdig schoolverlaten Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant

stoplicht-_een

In Nederland zijn er jaarlijks 25.000 leerlingen die uitvallen op school. Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tussen de 12 en 23 jaar oud, die niet staan ingeschreven op een school en geen diploma hebben behaald. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een jongeren uitvalt op school. Maar wat zijn deze redenen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen niet uitvallen op school?

Recentelijk hebben Bits of Help, Garage2020, Nienke (student) en Smart Start hun krachten gebundeld om met deze vraag aan de slag te gaan.

Bits of Help is een onafhankelijk non-profit platform waar zeven organisaties samenwerken om maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij hun digitale uitdagingen. Een paar maanden geleden heeft Garage2020 samen met Bits of Help een werksessie georganiseerd met verschillende maatschappelijke organisaties, waaruit het belangrijke thema voortijdig schoolverlaten naar voren is gekomen. Om dit probleem aan te pakken, zullen Data scientist van CQM vanaf januari een dataonderzoek starten naar de oorzaken van voortijdig schoolverlaten.

Vanaf januari zal Nienke de Leeuw, student Trend Research and Concept Creation in Lifestyle, starten met haar afstudeeronderzoek over dit onderwerp. Ze zal onderzoek doen naar het probleem dat de leerlingen ervaren en aan de hand van Design Thinking een concept ontwikkelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Nienke: “Ik ben benieuwd naar hun eigen ervaringen en behoefte, en hoop door in hun belevingswereld te stappen, samen met hen te voorkomen dat leerlingen uitvallen op school."