Skip to content

Verkenning Textmining kindermishandeling

Verkenning pilot Textmining kindermishandeling

stoplicht-_een

Projectleider: Eef Dooren-Sulsters, e.sulsters@fontys.nl
(i.s.m. Rob Mies, rob.mies@fontys.nl)
Status: Deze verkenning is in 2021 gestart, en wordt in 2023 afgerond.

Het aantal kinderen dat slachtoffer is van kindermishandeling en huiselijk geweld is hoog en al jaren constant. Met de komst van moderne digitale technologieën wordt voorzichtig verkend of er oplossingsrichtingen liggen ten aanzien van dit probleem. Hoewel technologieën zoals big data en machine learning potentie hebben in het analyseren van grote hoeveelheden data en dus ook in het mogelijk (eerder) signaleren van kindermishandeling, zijn er de nodige programmatische en ethische overwegingen waar rekening mee dient te worden gehouden. Naar deze overwegingen is een literatuurstudie gedaan, welke worden gebruikt om, in een samenwerking tussen het Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen (Fontys Hogescholen) en Sterk Huis, te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om door middel van textmining (een manier om ongestructureerde gegevens te onderzoeken) informatie rondom kindermishandeling en huiselijk geweld in databases te achterhalen. Uiteraard wordt bij deze verkenning rekening gehouden met privacy en andere ethische aspecten.

 

Meer informatie over de literatuurstudie en de publicaties vind je in het artikel Kindermishandeling aanpakken met digitale technologie onze bibliotheek!

Meer weten?

Lees meer over aanpakken van kindermishandeling met digitale technologie in onze bibliotheek op besmarstart.nl