Skip to content

Pilot Onderwijs Tilburg

Kansen op
schoolsucces
vergroten

stoplicht-_nul

Projectleider: Teun Brand, teun.brand@tilburg.nl

Status: Data-analyse wordt voor eind 2020 afgerond, daarna starten de designprocessen.

Hoe kun je data-analyse in combinatie met kennis en vaardigheden van professionals rondom een school ervoor zorgen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen op de basisschool en de kans op schoolsucces vergroot wordt?

De Tilburgse onderwijscoöperatie T-Primair en samenwerkingsverband Plein 013 hebben opdracht gegeven voor een data-analyse, waarin een beeld gegeven wordt van stadsdelen van Tilburg met steeds tenminste drie scholen. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van CBS-microdata en de inzichten worden gecombineerd met kennis van de scholen, ouders en samenwerkingspartners rondom de scholen. In drie van deze stadsdelen start vervolgens een Design Thinking proces om een innovatieve aanpak te ontwikkelen, gericht op ontwikkeling van kinderen op en rond de scholen. In deze pilot werken we nauw samen met het Tilburgse onderwijsproject In de Buurt-gebeurt het-gesprekken.

‘’Het belang van goed onderwijs voor elk kind is groot: een stabiele samenleving is gebaat bij gelukkige sociale mensen die zichzelf volledig kunnen ontplooien. Dat betekent dat school een stabiele factor moet zijn waar een kind zowel aan zijn welvaart als zijn welzijn kan werken. Op school wordt vanuit de relatie aan de prestatie gewerkt; en dat kan betekenen dat we nu maar eens moeten accepteren dat we moeten differentiëren binnen het systeem of eigenlijk het systeem maar eens moeten opengooien. Met de Smart Start-combinatie van data en kennis kunnen we beargumenteerd keuzes maken en aanpakken ontwerpen die ervoor te zorgen dat elk kind een goede start kan maken.’’
Carin Zandbergen
bestuurder Xpect Primair

Design Thinking

Tijdens de Design Thinking Sessies worden big data en bestaande kennis samengebracht en gekoppeld.

In drie van deze stadsdelen (Oud-Reeshof, Tilburg Noord en Tilburg West) is met Design Thinking een innovatieve aanpak ontwikkeld, gericht op specifieke vraagstukken per stadsdeel: leesplezier bij (jonge) kinderen (West), gebruik jeugdhulp (Oud-Reeshof) en kansrijke advisering in groep 7 en 8, voor het vervolgonderwijs (Noord). Deze innovaties worden voorjaar 2022 uitgewerkt door partners en ouders.

De Design Thinking levert concrete initiatieven op voor Tilburg Noord, Tilburg West en Oud-Reeshof. Wil je hier meer over weten? Lees hier een interview met Marina en Marieke 

 

Meer weten?

Lees het volledige interview met Teun Brand.

Lees ook meer over de innovatie ‘de wijkleesfunctionaris’, met projectleider Ineke Keultjes en Fatima Chtitihi.

Lees ook het artikel ‘Design thinking levert concrete initiatieven op voor Tilburg Noord, Tilburg West en Oud-Reeshof’.