Skip to content

Pilot Kindcentra Goirle

Voorkomen ontwikkelachterstand

stoplicht-_nul

Projectleider: Gerry Leijten, info@kindcentragoirle.nl

Status: start voorjaar 2020

Hoe kun je op basis van kennis en ervaring bepalen wat nodig is om kinderen in Goirle op de basisschool te laten starten zonder ontwikkelachterstand? Dit is de onderzoeksvraag waar de Smart Start-pilot van de gemeente Goirle in 2020 mee begon.

Wanneer een kind vergeleken met leeftijdgenoten achter loopt in zijn of haar ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taal, dan wordt er gesproken van een ontwikkelachterstand. Om elk kind gelijke kansen te bieden, werken de gemeente Goirle, de kindcentra (opvang en basisschool), en zorgprofessionals aan het verkleinen van deze achterstanden. Maar hoe mooi zou het zijn als we er voor kunnen zorgen dat kinderen helemaal geen achterstand oplopen, door al vroeg te doen wat nodig is? Wanneer loopt een kind risico op een achterstand en wat in een omgeving beschermt juist hier tegen? Hoe kunnen we gezinnen nog beter helpen om hun kinderen de beste kansen te geven op een goede ontwikkeling?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we gegevens geanalyseerd van Goirlese gezinnen beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Natuurlijk gebeurt dit zorgvuldig volgens alle privacy wetgeving. Ouders met jonge kinderen in Goirle is gevraagd om een (anonieme) vragenlijst in te vullen over hun thuissituatie en keuzes in kinderopvang.  Daarnaast is een vragenlijst uitgezet bij professionals werkzaam met kinderen van 0-7 jaar. Kwetsbare kinderen zijn anoniem in kaart gebracht met daarbij de risico factoren die een goede en kansrijke ontwikkeling belemmeren. De definitie van ‘kwetsbare kinderen’ opgesteld  door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is hiervoor gebruikt. Naar aanleiding van het onderzoek hebben we de onderzoeksvraag aangepast. Tijdens het design thinking proces gaan we aan de slag met de vraag: Wat hebben ouders in Goirle nodig om hun kind tussen de -9 en 2 jaar voldoende taal aan te leren voor een succesvolle start op de basisschool?

Het design thinking proces is in juni 2022 van start gegaan!

Carin Zandbergen, Paul van Aanholt en Sander Pommé

Projectleider Gerry Leijten

“In Goirle vinden we het belangrijk dat alle kinderen de beste kansen krijgen op een goede toekomst. Dat betekent dat ze gezond en veilig kunnen opgroeien in een prettige thuissituatie, maar ook dat ze zich goed kunnen ontwikkelen op school. Maar we weten ook, dat sommige kinderen al een achterstand hebben nog voordat ze een voet over de drempel van de basisschool gezet hebben. Om deze kinderen tóch de kans te bieden op de best mogelijke ontwikkeling, is het belangrijk dat ze op tijd de juiste ondersteuning krijgen.

Met de Smart Start-pilot Goirle willen we daarom de kinderen met een onderwijsachterstand, of een risico hierop, in kaart brengen. Daarnaast willen we graag kijken hoe wij hen en hun omgeving een betere ondersteuning kunnen bieden en hoe hierin thuis, kinderopvang en zorgprofessionals een rol hebben.”
Piet Poos
wethouder Jeugd van de gemeente Goirle, over Smart Start

De pilot in beeld