Skip to content

Pilot Goirle

Voorkomen ontwikkelachterstand

stoplicht-_vier

Projectleider: Gerry Leijten, programmacoördinator Lokaal Educatieve Agenda

Status: Start Concept Spel & Boek januari 2024

Hoe kun je op basis van kennis en ervaring bepalen wat nodig is om kinderen in Goirle op de basisschool te laten starten zonder ontwikkelachterstand? Dat is de onderzoeksvraag waar de pilot van de gemeente Goirle in 2020 mee begon.

Wanneer een kind vergeleken met leeftijdgenoten achterloopt in zijn of haar ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taal, dan wordt er gesproken van een ontwikkelachterstand. Om elk kind gelijke kansen te bieden, werken de gemeente Goirle, de kindcentra (opvang en basisschool) en zorgprofessionals aan het verkleinen van deze achterstanden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen helemaal geen achterstand oplopen? Wanneer loopt een kind risico op een achterstand en wat helpt hier juist tegen? Hoe kunnen we gezinnen nog beter helpen om hun kinderen de beste kansen te geven?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we gegevens geanalyseerd van Goirlese gezinnen beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast is een vragenlijst uitgezet bij professionals werkzaam met kinderen van 0-7 jaar. Kwetsbare kinderen zijn anoniem in kaart gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek hebben we de onderzoeksvraag aangepast. Tijdens het design thinking proces gingen we aan de slag met de vraag: Wat hebben ouders in Goirle nodig om hun kind voldoende taal aan te leren voor een succesvolle start op de basisschool?

Vanuit design thinking proces in 2022 met ouders en betrokken professionals is het concept Spel & Boek ontstaan. Op 10 januari 2024 was de eerste activiteit. Vanaf nu kunnen inwoners van Goirle op woensdagen van 10.00 uur tot 11.00 uur samen met hun kind(eren) wekelijks terecht voor een uurtje spelen en lezen. Spel & Boek is een samenwerking van Dorpsteam GoirleTaalhuis Goirle en Bibliotheek Goirle. Bij Spel & Boek kunnen ouders en kinderen spelen, lezen en luisteren naar een voorleesverhaal. Dat gebeurt rondom een bepaald thema. Het boekje waaruit voorgelezen wordt, is te leen om thuis vaker te lezen. De tekst is dankzij Refugee Team beschikbaar in meerdere talen, zodat anderstaligen het boekje in twee talen kunnen lezen. Taal staat centraal, maar Spel & Boek biedt ook de mogelijkheid om andere ouders te ontmoeten en ervaringen te delen. Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden.

Carin Zandbergen, Paul van Aanholt en Sander Pommé

Projectleider Gerry Leijten

De pilot in beeld