Skip to content

Pilot Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Hoe kunnen we in de regio Hart van Brabant een data-analyse maken, die van waarde is voor preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling?

stoplicht-_een

Projectleiders: Patricia Prüfer, Anne-Lieke Piggen en Vivian Jacobs

Het Bestuurlijk Platform Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de Regio Hart van Brabant wil datagedreven aan preventie werken. De partners beschikken samen over een grote bron van informatie en kennis. In de vorm van de inhoudelijke expertise, maar ook in de vorm van data; wanneer deze gecombineerd geanalyseerd en geduid wordt. Deze informatie en kennis is van groot belang om preventieve initiatieven te ontwikkelen, die aansluiten op behoeften en noodzaak. 

Smart Start start met een inhoudelijke vraag, waarvoor een data-analyse wordt uitgevoerd en geduid, en waarna op basis van die data het vraagstuk wordt aangescherpt en een design thinking proces start. Met altijd als doel preventieve collectieve oplossingen voor het vraagstuk te ontwikkelen. Samen met een diverse groep van meedenkers, waaronder mensen met ervaringen op het vraagstuk in kwestie. Het Bestuurlijk Platform is december 2021 voor het brede vraagstuk Hoe kunnen we huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio eerder signaleren en voorkomen een data-analyse gestart. Er is gekozen voor een lerende aanpak, waarin een deel van de Platformpartners samen aan de slag gaat met benoemen van indicatoren en het onderzoeken welke data de partners hebben en zouden kunnen delen, geheel in lijn met de AVG. Hiervoor maken de eerste partners gebruik van de Smart Start Scan. Deze groep deelt dat wat zij leert met de andere Platformpartners, en stapsgewijs wordt de data-analyse voorbereid, uitgevoerd en verdiept.

“Via de design thinkingmethode ga je aan de slag met creatieve en verfrissende denk- en werkvormen en maak je bewuste vervolgstappen waarin je gaat verbreden, versmallen, clusteren en ook dingen aan elkaar koppelt. Je leert op een andere manier kijken, waardoor je vaak ineens bepaalde structuren ziet waar eerder nog een blinde vlek bestond. Zaken waar je jarenlang een onderbuikgevoel over had, worden nu geanalyseerd en geconcretiseerd.”

Lees het artikel over de eerste designsessie van deze pilot.
Anne-Lieke Piggen
Regionale Designteam Smart Start