Smart Start staat voor het doorbreken intergenerationele problematiek bij gezinnen. Grote problemen ontstaan immers niet in een keer, en met data en design thinking werken we aan preventieve oplossingen. Op scholen, in wijken; daar waar de kinderen en gezinnen zijn. Design Thinking helpt om ons stevig te verdiepen in de problemen die gezinnen ervaren; met interviews en sessies, met o.a. ouders, jongeren, professionals die met hen werken. Omdat we dit cruciaal vinden, bouwden we in Hart van Brabant een regionaal designteam.

Het designteam bestaat uit collega’s van netwerkpartners, die doorlopend getraind worden in de methodiek Design Thinking. In de Smart Start-pilots werken ze vaak samen met Makeday, ook samenwerkingspartner voor onze masterclasses. In elke pilot begeleiden Makeday en het designteam meerdere designsessies. Op basis van de data-analyse vertalen de deelnemers kennis en ervaringen in concrete oplossingen; preventief en collectief.

Toolkit Be Smart Start

Veel materialen, sjablonen en informatie over werkvormen zijn voor belangstellenden beschikbaar in de toolkit Design thinking op ons online platform besmartstart.nl. Voor belangstellenden organiseren we masterclasses Design thinking, deelnemers zijn na afloop welkom aan te sluiten bij het designteam. Het designteam hecht veel waarde aan samen leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld op de thema’s persona’s, mindsets en gedragsverandering.

Designprocessen

In de pilot ‘Voorkomen van opgroeien in ontwikkelarmoede in de eerste 1000 dagen’ vonden er recent designsessies plaats in Waalwijk en Tilburg, met veel inwoners. Hun deelname is mogelijk gemaakt met behulp van een FNO-subsidie. Bij Smart Start baseren we ons niet alleen op data van CBS, de gemeenten en bijvoorbeeld de GGD. Persoonlijke ervaringen van mensen en hun kennis zijn net zo belangrijk. Smart Start gelooft in het feit dat je met elkaar, inwoners met ervaring en professionals, tot de beste oplossingen komt.

Masterclasses

Begin 2025 organiseren we voor de vierde keer de Masterclasses Be Smart Start; met naast Design Thinking ook de masterclass Datageletterdheid, verzorgd door Centerdata. De volledige  serie masterclasses bestaat uit 5 dagdelen, maar je kunt ook aan afzonderlijke onderdelen deelnemen.  De data voor 2025:

 • Kennismaking Smart Start: 20 januari 2025 van 9:00 tot 12:30 uur
 • Masterclass Datageletterdheid
  Eerste deel: 20 januari 2025 van 13:30 tot 17:00 uur
  Tweede deel: 5 februari 2025 van 9:00 tot 12.30 uur
 • Masterclass Design Thinking
  Eerste deel: 5 februari 2025 van 13.30 tot 17:00 uur
  Tweede deel: 17 februari 2025 van 9:00 tot 12.30 uur

Meer informatie en aanmelden: Masterclasses – Smart Start (besmartstart.nl)