In Nederland groeien kinderen op in armoede. Welke invloed heeft armoede op het opgroeien, opvoeden, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en hoe kunnen kinderen en hun ouders hier goed bij ondersteund worden? Test je kennis in de quiz. Bron: NJi

Ga naar de Quiz