Werkbezoek bij Smart Start

Hoe kun je met data, kennis en ervaringen voorkomen dat problemen in gezinnen groot worden? Wat vraagt dat aan samenwerking van onderwijs, jeugdhulp, gemeenten? Hoe werkt bijvoorbeeld een Team op Maat op basisscholen? Wat betekent het team in de praktijk voor kinderen, professionals en ouders?

Met deze en andere vragen brachten 40 collega’s van het onderwijs, kinderopvang, wijkteams en gemeenten uit Regio Westland maandag 5 februari een bezoek aan Smart Start. Bij basisschool De Zuidwester vertelden Claire Schilte, Marleen Heijnemans en Christel Heeren Peters van het Team op Maat aldaar bevlogen en openhartig over hun werk.

Aansluitend werd het gezelschap bij  Sterk Huis ontvangen, voor een netwerklunch met het Tilburgse netwerk. Aansluitend vertelden Lian Smits en Ilse van Gompel over Sterk Huis en andere onderwijs zorgcombinaties, en Teun Brand over Smart Start en de andere onderwijsprojecten. Een deelnemer reageerde enthousiast: “Ik voel duidelijk een positieve houding on samen verantwoordelijkheid te dragen (onderwijs en zorg) om lastige situaties op te lossen.”

Het werkbezoek werd afgesloten met themagesprekken, over bestuurlijke uitdagingen, onderwijs zorgsamenwerking en de onlosmakelijke verbinding tussen kinderopvang en basisscholen. De Westlandse collega’s hebben zich laten inspireren, hebben ideeën opgedaan en gaven aan onder de indruk te zijn van de samenwerking van het netwerk. Een deelnemer zei na afloop: “Ik zou nog meer aan de slag willen met data op school en in de dorpskern, om het investeren in gelijke kansen echt inhoud te geven.”

Wil je meer weten over Team op Maat, andere vormen van onderwijs zorg samenwerking of over Smart Start? Stuur dan een mail naar: info@programmasmartstart.nl.

POVO Ambassadeurs gestart!

Trots: in Tilburg-Noord zijn naar aanleiding van een Smart Start project acht POVO Ambassadeurs gestart. Deze acht dames ondersteunen ouders van kinderen in groep 7 en 8 bij de veelheid aan keuzes en vragen die gepaard gaan met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Zij stellen zich zelf graag voor!

Het filmpje is gemaakt door Youssef Aabich

Bekijk hier het filmpje

Veerkrachtig en verbindend

vrouwen die praten

Jaarbeeld 2020 toegang Tilburg. Ondersteuning en zorg

Een mooie vermelding voor Smart Start in het jaarbeeld:

“Vanuit de Smart-Start pilots is op basisschool De Zuidwester een begeleidingsteam gevormd
(Team op Maat) waarin ook Toegang Tilburg deelneemt. Dit team bracht veel verbetering in
het herkennen en aanpakken van problemen bij leerlingen en de huishoudens waarin zij wonen.
Nu betrekken we de ouders nog nadrukkelijker bij school. Onze lijntjes met professionals in
de wijk zijn nu zichtbaarder voor bewoners. Zo zijn de schoolmaatschappelijk werker en de
wijkverpleegkundige wekelijks op ons schoolplein aanwezig. Door die korte lijntjes kunnen wij
problemen snel delen voor ze escaleren. Zo konden we laatst snel en adequaat handelen bij een
probleem met vuurwerk. Onze samenwerking ligt dus op koers!” Andy de Graaf – directeur Basisschool De Zuidwester

Lees hier het jaarbeeld

City Deal Tilburg challenge: Ieder kind een goede start

Vanaf 27 november organiseert City Deal Tilburg de challenge “Ieder kind een goede start”. Binnen de City Deal Tilburg werken de Gemeente Tilburg, Fontys Hogescholen en Tilburg University samen met als doel om tot een gezamenlijke analyse rondom maatschappelijke opgaven te komen middels wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Deze kunnen vervolgens vertaald worden naar ‘best practices’. Hierbij worden studenten en onderzoekers uit beide kennisinstellingen ingezet.

Sociale opgaven rondom leefbaarheid, armoede, schulden, werkeloosheid, samenleven, jeugd, ouderen en eenzaamheid zijn vraagstukken die bekend zijn in diverse Tilburgse wijken. Daarbij worden diverse vormen van ‘sociaal innovatieve wijkaanpak’ in Tilburg toegepast. Voor deze Citydeal is gekozen om focus aan te brengen op “Ieder kind een goede start/toekomst” (leeftijdscategorie van 0-16 jaar).

Smart Start is één van de deelnemers aan de Challenge. Een van de centrale uitdagingen in de Challenge wordt namelijk het tegengaan van kansenongelijkheid in het Tilburgse onderwijs: ‘Ontwikkel een instrumentarium of aanpak waarmee we voorkomen dat kinderen in het Tilburgse onderwijs met een achterstand starten’. Studenten en professionals gaan onder begeleiding van Hackathon Masters op diverse momenten online aan de slag om oplossingen voor dit vraagstuk te bedenken.

De City Deal Tilburg Challenge is een innovatieproject gericht op het scheppen van gelijke kansen voor kinderen. Wij dagen jou uit om concrete oplossingen te bedenken. Doe je mee? Je kunt je nog inschrijven! Kijk voor meer informatie op: www.citydealtilburgchallenge.nl

Test je kennis: Opgroeien en opvoeden in armoede

In Nederland groeien kinderen op in armoede. Welke invloed heeft armoede op het opgroeien, opvoeden, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en hoe kunnen kinderen en hun ouders hier goed bij ondersteund worden? Test je kennis in de quiz. Bron: NJi

Ga naar de Quiz

We are fighting a running battle

Afgelopen dinsdag bieden vijftien burgemeesters het kabinet een manifest aan over de maatschappelijke schade als gevolg van de coronacrisis. Binnen onze organisaties, Sterk Huis, Xpect Primair en gemeente Tilburg en de programma’s en projecten die we samen hebben, herkennen we – helaas – de problematiek. Dagelijks ontmoeten we (zeer) kwetsbare gezinnen, waarvan we de toekomst van de kinderen met een te grote zekerheid kunnen uittekenen. Dit is niet nieuw, maar de coronacrisis legt het wel scherp bloot.

Generaties van armoede

Kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare wijken en gezinnen weten wat het is op te groeien met armoede, met spanningen en stress, en soms zelfs met geweld. Hierdoor komen zij ook in het onderwijs minder goed uit hun verf, blijkt uit onderzoek naar de relatie armoede en onderwijs. Tel er de factor onveiligheid erbij op, en we weten wat deze kinderen te overwinnen hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. En op hun beurt hun kinderen later veilig op te laten groeien. Want ook dat weten we: leven met armoede, schulden, gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, criminaliteit wordt vaak met de paplepel ingegoten. Meestal onbedoeld en ongewild. Hoe meer ernstige gebeurtenissen of ervaringen in je jeugd, hoe groter de kans dat je als volwassene met problemen als verslaving, of met criminaliteit te maken krijgt; en een korter leven zult leiden.

Huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing: bij Toegangsteams, in het onderwijs en bij Sterk Huis zien wij elke dag gekwetste kinderen binnenkomen. Het gevolg is dat deze kinderen ontwikkelingsachterstanden hebben en gedragsproblemen vertonen. Dat ze agressief zijn, zichzelf overschreeuwen en hun pijn verdoven met drugs of door zichzelf te snijden. Iedere keer vragen wij ons af wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is en waarom deze kinderen pas zo laat de juiste hulp krijgen. Want 80% van de grote problemen is helemaal niet in een keer zo groot geworden.

Kansen keren

Welke kansen laten we liggen om hen te helpen? Deze vraag stellen we onszelf en elkaar al een aantal jaren. In 2018 zijn we het programma Smart Start gestart; op basis van data, kennis en ervaringen slimme, collectieve en preventieve oplossingen bedenken die ervoor zorgen dat we problemen eerder aan zien komen. We bouwen aan een sociale wereld waarin we niet wachten tot problemen groot zijn. Een wereld waarin we verdriet en ellende kunnen voorkomen. In onze ogen een wereld waarin we data en kennis inzetten om te zien waar problemen ontstaan en tegelijkertijd geld besparen. Laten we erkennen dat het meer en meer investeren in jeugdhulp een verloren zaak is, als we niet op hetzelfde moment aan preventie van problemen werken.

Beste burgemeesters, dank voor uw manifest, wij onderschrijven het geheel, ook de oplossingen die u noemt. Graag voegen we daar het benutten van data en kennis aan toe. Want hoe kunnen we uitleggen dat we kinderen de rekening laten betalen van wat wij als volwassenen al lang en breed zien aankomen? Graag doen wij u een tweede suggestie ter hand: werk parallel aan effectieve jeugdhulp. En zoals de wijkverpleegkundige met succes zijn/haar rentree maakte, zouden we kunnen nadenken over een betaalbare gezinshulp. Ook in gezinnen waar problemen nog niet groot zijn. Juist daar.