vrouwen die praten

Jaarbeeld 2020 toegang Tilburg. Ondersteuning en zorg

Een mooie vermelding voor Smart Start in het jaarbeeld:

“Vanuit de Smart-Start pilots is op basisschool De Zuidwester een begeleidingsteam gevormd
(Team op Maat) waarin ook Toegang Tilburg deelneemt. Dit team bracht veel verbetering in
het herkennen en aanpakken van problemen bij leerlingen en de huishoudens waarin zij wonen.
Nu betrekken we de ouders nog nadrukkelijker bij school. Onze lijntjes met professionals in
de wijk zijn nu zichtbaarder voor bewoners. Zo zijn de schoolmaatschappelijk werker en de
wijkverpleegkundige wekelijks op ons schoolplein aanwezig. Door die korte lijntjes kunnen wij
problemen snel delen voor ze escaleren. Zo konden we laatst snel en adequaat handelen bij een
probleem met vuurwerk. Onze samenwerking ligt dus op koers!” Andy de Graaf – directeur Basisschool De Zuidwester

Lees hier het jaarbeeld