Lian Smits en Patricia Prüfer zijn op 21 april sprekers op het congres Armoede en Schulden. Vooruitlopend op hun bijdrage over Smart Start, zijn zij geïnterviewd door Zorg+Welzijn.

> Hier lees je het interview