Skip to content

Team op maat

Smart start concept
ontwikkeld met een Tilburgse basisschool

Wat is het doel?

Het versterken van de ondersteuningscultuur binnen de school.

Wat houdt het in?

Het Team op Maat wordt ingericht passend bij de ondersteuningsbehoefte en expertise van de school. Samen met de school, een schoolmaatschappelijk werker, ouders en betrokken wijkpartners maken zij het verschil voor kinderen. Het team is zichtbaar en benaderbaar op school om drempels voor hulpvragen te verlagen en te voorkomen dat problemen groot worden.

Vertrouwen, specialistische kennis en aanwezigheid

Vertrouwen

Team op Maat is bij iedereen bekend, waarmee de hulpverlening een ‘vertrouwd gezicht’ krijgt en benaderbaar is.

Specialisatie kennis

Team op Maat brengt verschillende specialismen samen en komt frequent bij elkaar.

Aanwezigheid

Team op Maat is vooral aanwezig. Al vóór problemen ontstaan of groter worden, hebben professionals regelmatig contact met ouders.

Welke data zijn gebruikt?

Het concept Team op Maat is ontwikkeld aan de hand van data gegenereerd op basis van vragenlijsten (Adverse Child Experiences) afgenomen bij leerkrachten.

Wat zijn de resultaten?

  • Leerkrachten ervaren rust en focus op leren in de school.
  • Ouders zijn positief en ervaren een lage drempel in het stellen van vragen en delen van zorgen. Zij waarderen de open en eerlijke communicatie.
  • Door de samensmelting van jeugdhulpverlening en onderwijs kan snel gehandeld worden.
  • Kinderen komen snel op de juiste plek terecht: kinderen krijgen de juiste hulpverlening en verwijzingen, bijv. speciaal onderwijs of 1-op-1-begeleiding.

Voor welk maatschappelijk vraagstuk kan dit een oplossing bieden?

Het Team op Maat verbindt zorg en onderwijs, helpt bij het lerarentekort door leraren te ontlasten, kan uitval op scholen en grotere problemen op langere termijn voorkomen.

Zelf inzetten

Wilt u meer weten over Team op Maat of dit concept zelf inzetten? Stuur dan een bericht naar info@programmasmartstart.nl.  
Smart Start concepten worden ontwikkeld op basis van verzamelde data en met behulp van Design Thinking in samenspraak met de doelgroep.