Skip to content

Hallo Jij!

Smart start concept
ontwikkeld met de gemeente Heusden

Wat is het doel?

Ondersteuning voor (aanstaande) ouders tot 28 jaar om te zorgen voor een goede start en stabiele basis voor kinderen.
 
  • Verlagen van de drempel om hulp of ondersteuning te vragen.
  • Normaliseren van opvoedvragen en onzekerheid.
  • Versterken van verbinding tussen moeders onderling en met professionals.
 

Wat houdt het in?

Vanaf de zwangerschap kunnen ouders bij Hallo jij! terecht voor tips, adviezen, ondersteuning en een luisterend oor. Moeders krijgen bij de verloskundige informatie, waarna ze zich aanmelden. Ze ontvangen een cadeaupakket en hebben gesprekken met een sociaal werker. Hallo jij!zorgt voor een kennismaking met hoe de ondersteuning in de gemeente georganiseerd is. Wat er beschikbaar is, wat er te doen is, waar ze terecht kunnen met vragen.

Vraaggericht, laagdrempelig en gelijkwaardig

Hallo jij! voert gesprekken met ouders. Ze kunnen al hun vragen stellen en worden geattendeerd op mogelijke ondersteuning. Ook brengt Hallo jij!ouders samen: ontmoeten staat centraal.
Hallo jij! gaat niet uit van risico’s of zorgen. Iedere zwangere in de leeftijd tot 28 jaar wordt benaderd. Uitgangspunt is dat iedereen in deze periode wel wat extra informatie kan gebruiken. De gesprekken zijn persoonlijk, laagdrempelig en vanuit gelijkwaardigheid.

Welke data zijn gebruikt?

Het concept Hallo jij! is ontwikkeld aan de hand van CBS-microdata over uithuisplaatsingen, gezinskenmerken, beschermende en risicofactoren.

Wat zijn de testresultaten?

  • Ouders beginnen goed voorbereid aan het ouderschap.
  • Normalisering van hulpvragen en verlaging van de drempel naar hulp.
  • Ouders weten waar ze terecht kunnen en hebben een vast gezicht voor vragen.
  • Ouders kennen de mogelijkheden voor en wegen naar advies en hulp.

Voor welk maatschappelijk vraagstuk kan dit een oplossing bieden?

Hallo jij! zorgt dat ouders weten waar zij terechtkunnen als ze vragen of zorgen hebben. Nu maar vooral ook in de toekomst. Daarnaast leren ouders dat het niet gek is om deze vragen te hebben én om daar hulp bij te vragen, waardoor grote problemen kunnen worden voorkomen. Dit kan variëren van schulden of bestaansonzekerheid tot veiligheid of ontwikkelingsproblemen.

Zelf inzetten

Wilt u meer weten over Hallo jij! of dit concept zelf inzetten? Stuur dan een bericht naar info@programmasmartstart.nl.  
Smart Start concepten worden ontwikkeld op basis van verzamelde data en met behulp van Design Thinking in samenspraak met de doelgroep.