Werken met persona’s bij Smart Start

Bij het Smart Start-denken en -doen draait het om preventie: het voorkomen dat problemen in gezinnen ontstaan of groot worden. Daarvoor moet er veel informatie verzameld worden met en over de doelgroepen, om inzicht te krijgen in de risico- en beschermende factoren van bijvoorbeeld kansenongelijkheid. Persona’s kunnen hierbij helpen. Het onderzoeksteam van partner Sterk Huis maakt samen met cliënten persona’s, die clientgroepen representeren. Het werken met persona’s is inmiddels ook onderdeel van de masterclasses Be Smart Start en op het platform besmartstart.nl staat een Toolkit persona’s, met voorbeelden van verschillende organisaties.

Persona’s

Persona’s zijn denkbeeldige personen met eigenschappen van de doelgroep. Uniek is dat Sterk Huis deze persona’s samen met de doelgroep ontwikkelt, met behulp van de Movisie-methodiek ‘Praat met mij: de persona-methodiek’. Sterk Huis heeft inmiddels twee persona’s gemaakt: van een jongere met gedragsproblematiek door trauma en van een jonge vluchteling. Een persona van Sterk Huis bestaat uit een animatiefilmpje, een factsheet met feiten en cijfers en een infographic. Je kunt de animaties, factsheets en infographics die gereed zijn bekijken op: Persona’s – Sterk Huis.

Bij Smart Start is inleven in de doelgroep en verbeelden een belangrijk onderdeel om te komen tot effectieve en preventieve oplossingen. In combinatie met onderliggende en aanvullende data die voor de pilots wordt verzameld en geanalyseerd, vormen deze persona’s een mooie aanvulling.

Doelen

Persona’s geven een beeld van het levensgebeurtenissen en de (grote) impact daarvan op bijvoorbeeld de jongere en het gezin. Ook geeft het de doelgroep een stem, zonder dat zij zelf steeds over hun eigen situatie hoeven praten. Onderzoeker Lenke Balogh legt uit: “Aan de hand van de persona’s kunnen we een diepgaand inzicht krijgen in de behoeften, uitdagingen, waarden en prioriteiten van de doelgroep. Dit helpt om beter te begrijpen hoe we deze mensen het best kunnen helpen. Het is bruikbaar in de hulpverlening, trainingen, inwerkprogramma’s en bij het maken van beleid.”

Naast deze interne doelen, worden de persona’s ook extern ingezet. Zo kunnen ze helpen om bijvoorbeeld verwijzers, wijkteams en beleidsmakers een completer beeld te geven van doelgroepen. Lenke: “Vaak wordt er ‘op papier’ over deze mensen gesproken. Persona’s helpen om hen tot leven te brengen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt op scholen, waar jongeren risico lopen op uitval, en bij het opleiden van studenten social work en pedagogiek.”

Preventie

Vanuit Smart Start willen we weten wat er in het leven van de doelgroep speelt en heeft gespeeld, in welke situaties kinderen opgroeien en wat er op hun pad komt. Wanneer ging het goed en wanneer niet? Met deze informatie kunnen kinderen en gezinnen al veel eerder – individueel of collectief, bijvoorbeeld op scholen – geholpen worden, zodat problemen minder groot worden. Ook kun je op basis van inzichten in kenmerken, patronen en life-events  beleid scherpen, met hetzelfde doel: ellende bij mensen voorkomen en transgenerationele overdracht van deze problemen doorbreken. En dat maakt dat werken met persona’s naadloos aansluit bij het Smart Start denken, waarbij we problemen eerder willen signaleren en hierop anticiperen

Wil je zelf met persona’s aan de slag? Lees er meer over in onze toolkit op besmartstart.nl: Persona – Smart Start (besmartstart.nl)