Verbeter Breda: stop de tweedeling in de samenleving

Alle inwoners verdienen gelijke kansen. Dat vinden ze ook in Breda. Maar ook daar zijn er wijken en buurten waar mensen bovengemiddeld veel zorgen en problemen hebben en de kansenongelijkheid onder jeugd toeneemt. Om een tweedeling in de stad te voorkomen, is het meerjarig programma Verbeter Breda geïntroduceerd.

Smart Start is nauw betrokken bij Verbeter Breda, onder meer samen met het Urban Living Lab Breda. Deze levende gemeenschap werkt samen met inwoners aan nieuwe oplossingen en vormen voor een duurzame, gezonde, leefbare en voor iedereen toegankelijke samenleving.

Urban Living Lab

Stefanie Vermeulen, kwartiermaker Urban Living Lab Breda: “Binnen deze community zorgen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven, de overheid en vooral ook mensen in de stad voor co-creatie op het gebied van stedelijke transitievraagstukken. De mensen voorop stellen is ook bij Verbeter Breda een belangrijk principe: betrek sowieso en in ieder geval de mensen waarover het allemaal gaat bij het oplossen van kansenongelijkheid.”

“Betrek sowieso de mensen waarover het allemaal gaat bij het oplossen van kansenongelijkheid.”

Data geven inzicht

De belofte om kansenongelijkheid onder jongeren terug te dringen, is vastgelegd in het Pact van Breda. Stefanie: “Inmiddels werken we aan het Pact van Breda 2, waarbij we kijken welke keuzes nodig zijn om een tweedeling te voorkomen. Dit doen we samen met Smart Start, op basis van een datagedreven aanpak. We willen meer te weten komen over de huidige stand van zaken: hoe gaat het met de jongeren in Breda, waar ontstaat de problematiek? Zo krijgen we meer inzicht, waarmee een gedeelde werkelijkheid ontstaat. En dat is precies wat we nodig hebben om tot een doorbraak te komen.”

“Om tot een doorbraak te komen, is een gedeelde werkelijkheid nodig.”