Pilot Heusden
‘Hallo jij!’ officieel van start met eerste aanmeldingen van jonge (aanstaande) moeders.

De Smart Start-pilot Heusden is het nieuwe jaar begonnen met de eerste aanmeldingen voor ‘Hallo jij!’, waarbij jonge (aanstaande) moeders tot 28 jaar op laagdrempelige en positieve wijze ondersteuning krijgen. De eerste aanmeldingen komen vooral van vrouwen die hun eerste kindje verwachten. Eline van Boxtel, projectleider pilot Heusden, praat ons bij.

“We staan momenteel nog aan de start, waarbij we ons vooral bezighouden met het informeren van zwangere vrouwen over ‘Hallo jij!’”, vertelt Eline. “Dat heeft tot nu toe vijf aanmeldingen opgeleverd. Deelnemende vrouwen krijgen gedurende hun zwangerschap en na de bevalling op een laagdrempelige en positieve manier ondersteuning van professionals: een maatschappelijk werker, twee jeugdverpleegkundigen en mogelijk later ook van vrijwilligers die vanuit hun eigen ervaringen gaan meedenken. De toon zal niet sturend en belerend zijn, maar vraaggericht: Hoe gaat het met je, hoe beleef je de zwangerschap, hoe kijk je naar het ouderschap, zijn er dingen waar je onzeker over bent of vragen over hebt, weet je wat er allemaal te doen is binnen je gemeente voor jonge (aanstaande) moeders?

Gesprekken

Eline: “De ondersteuning bestaat uit meerdere gesprekken: een gesprek rond de dertiende à vijftiende week gecombineerd met een huisbezoek, vervolgens een gesprek aan het einde van de zwangerschap en een gesprek na de bevalling. Als een moeder daarna zelf de weg weet en ook voldoende basisondersteuning heeft, sluiten we het traject af. Maar als iemand behoefte heeft aan méér contactmomenten, kan dat natuurlijk ook. Of we dragen het gezin warm over aan een ander en meer passend ondersteuningsprogramma.”

Meekijken in vroeg stadium

De pilot ‘Hallo jij!’ is ontstaan vanuit de behoefte van de gemeente Heusden om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen. “Daarbij is een preventieve aanpak nodig, benadrukt Eline, “waarbij we al in het vroegste stadium, tijdens de zwangerschap, meekijken. Maar dit kan ook heel gevoelig liggen. Kwetsbare inwoners zijn soms hulpvermijdend, mede door een verkeerde beeldvorming of negatieve ervaringen met jeugdhulp. Wij proberen daarom op een positieve manier in beeld te komen en ook goed bereikbaar te blijven voor latere vragen.”

Hulp voor álle zwangeren

“Iedereen loopt tijdens de zwangerschap en opvoeding tegen vragen aan. Die onzekerheid is normaal. We willen het taboe op hulp vragen doorbreken, zodat kinderen in veiligheid kunnen opgroeien. Natuurlijk hopen we in contact te komen met de meest kwetsbare gezinnen, maar we willen niet sturen of selecteren op risico’s. Dit kan namelijk afschrikken. Daarom bestaat ‘Hallo jij!’ voor álle zwangeren. Het is belangrijk dat mensen onze hulp zien als iets waar je altijd beter van wordt en waar je sowieso aan wil meedoen. Deelnemers krijgen ook een leuk cadeaupakket, vergelijkbaar met de blije doos, waarin bijvoorbeeld vouchers voor budget- of opruimcoaching komen. Wederom een preventieve actie: uit studies blijkt dat problemen vaak klein beginnen, bijvoorbeeld wanneer mensen de financiën of het huishouden niet meer overzien.”

Maatje

“‘Hallo jij!’ is een eerste belangrijke kennismaking met jonge moeders, omschrijft Eline. “Onze vragenlijsten brengen de gezondheid van vrouwen in brede zin (positieve gezondheid) in kaart en de gesprekken geven een beeld van welke vragen en onzekerheden er leven. We gaan naast de deelnemers staan, als een soort maatje. Dus niet met de houding van een professional, maar als een gelijkwaardig persoon die de situatie herkent, meedenkt, soms een kritische vraag stelt en drempels en schaamte wegneemt.”