Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Team op Maat brengt rust op basisschool
De Zuidwester

De Smart Start-innovatie Team op Maat (ToM) heeft een brede opdracht meegekregen op basisschool De Zuidwester: het ontlasten en ontzorgen van leerkrachten door kinderen met diverse problematiek snel de juiste begeleiding te bieden.

Wat zijn de succesfactoren van Team op Maat?

  • Het team werkt in de school en is benaderbaar voor ouders, leerkrachten en kinderen: er is meteen iemand bij wie je terecht kan, ook met een vraag. Deze toegankelijkheid verlaagt drempels bij het aankloppen voor hulp, waardoor problemen minder snel groot worden.
  • Het team bestaat uit professionals die samen een mix hebben van kennis, ervaring aan interne begeleiding op de school, toegang naar hulp en specialistische kennis van jeugd en gezinnen. Professionals die elkaar kennen en aanvullen, doortastend handelen en dat wat nodig is voor het kind voorop zetten. Het team denkt buiten de vastgestelde kaders: de kinderen zijn leidend, niet het systeem.
  • Het team heeft korte lijntjes met partners uit de wijk, zoals de wijkagent, woningbouw, jongerenwerkers en gemeente. Deze wijkpartners zijn ook goed zichtbaar op school.
  • Het team werkt aan actuele casuïstiek en doorlopend aan preventie: wat is nodig om er de volgende keer eerder bij te zijn? Wat kunnen we doen om bij dit kind, dit gezin de problemen niet nog groter te laten worden?

De Tilburgse wijk Korvel kent grote uitdagingen, waaronder veel armoede, echtscheidingen en verslavingsproblematiek. Deze multiproblematiek heeft ook zijn weerslag op veel kinderen van De Zuidwester. Tijdens de design thinking-sessies van Smart Start ontstond het idee voor een intern begeleidingsteam voor deze kinderen: Team op Maat. Inmiddels is het team niet meer weg te denken en zijn de eerste positieve effecten gemeten.

Zichtbaar en benaderbaar

Het Team op Maat bestaat uit intern begeleiders, een medewerker toegang complexe jeugd en een gedragscoach. Samen met de school, een schoolmaatschappelijk werker, ouders en betrokken wijkpartners maken zij het verschil voor kinderen. Het team is goed zichtbaar en benaderbaar op school om drempels voor ouders richting hulp te verlagen. Eerst kwamen problemen vaak pas bovendrijven in de bovenbouw, maar nu wordt in de kleuterklas al ingegrepen. Ook kleine problemen worden snel gesignaleerd en vroegtijdig besproken.

De vernieuwingen brengen meer rust op school, blijkt uit de effectmeting. Ouders hebben een laagdrempelig aanspreekpunt, kinderen krijgen de hulp die ze nodig hebben en leerkrachten komen meer aan lesgeven toe.

Vertrouwen

In het begin bestond nog argwaan van ouders richting Team op Maat, maar het vertrouwen is gegroeid. De professionals zijn altijd aanwezig, waarmee de hulpverlening een ‘gezicht’ heeft gekregen. Eerder was hulpverlening een taboe, nu iets normaals. Dit komt mede doordat ouders worden meegenomen in de hulpverlening: wat is volgens jullie een goede oplossing? Uiteindelijk moeten ouders zelf tot de conclusie komen dat verdere hulp nodig is, waarbij intern begeleider Claire Schilte een ondersteunende rol heeft. Zij gaat ook steeds meer outreachend te werk door informele gesprekken met ouders en leerkrachten te voeren.

Specialistische kennis

Het Team op Maat komt frequent bij elkaar om opgevangen signalen of casussen te bespreken. Als er acuut hulp nodig is, denkt het Team op Maat buiten de vastgestelde kaders, zodat ouders niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd. In gezamenlijkheid wordt naar een oplossing gezocht. Indien nodig zorgt Marleen Heijmans, medewerker toegang complexe jeugd, voor de juiste beschikking. Dit scheelt veel tijd, want leerkrachten en ouders weten vaak niet bij wie ze moeten zijn. Ook de aanwezigheid van gedragscoach Christel Heeren draagt bij aan snellere hulp. Vanuit Sterk Huis breng ze specialistische kennis en een traumasensitieve benadering mee, waardoor ze door een andere bril kijkt en ook andere vragen stelt.

Aanwezig

De meerwaarde van Team op Maat is vooral het aanwezig zijn. Al vóór problemen ontstaan of groter worden, hebben professionals regelmatig contact met ouders, op natuurlijke wijze en dus zonder beladenheid. Het team vliegt niet snel even binnen, maar zorgt dat er altijd iemand aanwezig is. Dit verlaagt de spanning voor ouders en versnelt de weg naar verdere hulpverlening. Het Team op Maat houdt spiegels voor en helpt verder, maar de regie blijft altijd bij de school en ouders. Samen werken zij aan de juiste hulp en preventie, om ieder kind een kansrijke plek in de samenleving te geven.

Beluister hier de podcast over Team op Maat

4/7
1. Cover
2. Opbrengsten
3. Ervaringen
4. Team op Maat
5. All-in
6. Data-analyse en effectmeting
7. Een betere wereld