Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Opbrengsten
‘Team op Maat’
en ‘All-in concept’

Opbrengsten na de Smart Start pilot:

 •  Leerkrachten ervaren dat er meer rust is in de school en komen beter toe aan onderwijs geven.
 • Ouders zijn positiever en ervaren een lagere drempel in het stellen van vragen en delen van zorgen. Zij erkennen dat de school is gegroeid in het beter luisteren naar signalen van ouders en kinderen, zij waarderen de open en eerlijke communicatie.
 • Door de samensmelting van jeugdhulpverlening en onderwijs zijn het geen losse werelden meer en kan er sneller gehandeld worden.
 • Geen officiële klachten van ouders.
 • Een half jaar na de start van de Smart Start pilot scoort De Zuidwester op alle onderwijs-gerelateerde aspecten voldoende, waar er in de periode daarvoor verschillende aandachtspunten waren.
 • Er heerst rust in de school en de focus op het leren is weer terug. Waar er voorheen veelvuldig gebruik gemaakt werd van de time-out kamer worden de problemen nu zoveel mogelijk in de klas opgelost.
 • Kinderen komen sneller op de juiste plek terecht: kinderen krijgen de juiste hulpverlening en verwijzingen, bijv. speciaal onderwijs of 1 op 1 begeleiding. De rust op school is hierdoor beter gewaarborgd.
 • De informatie-uitwisseling is verbeterd

Smart start werkt als een olievlek voor allerlei andere initiatieven

 1. Werkbezoek van Johnny de Mol, chef preventie bij Het Vergeten Kind. Samen is de verbinding gezocht om te doen en bespreken wat het beste is voor elk kind.
 2. Samenwerking met projectcoördinator K!ndt. K!ndt is er op gericht om elk kind een goede start en toekomst te geven.
 3. Start/uitbreiding Dichtbij Team: team met organisaties die werken met kinderen in de wijk van de Zuidwester.
 4. Inzet op traumasensitief onderwijs bij De Zuidwester. Er zijn veel kinderen met trauma’s en leerkrachten zijn bewuster bezig met het begrijpen van het gedrag en de onderliggende oorzaken.
 5. Deelname aan een Europese studie naar interprofessionele samenwerking, i.s.m. onderzoekers hogeschool KPC.
 6. Smart start en het Team op Maat zijn onder aandacht gebracht in de Xpect primair glossy ter inspiratie voor andere scholen en via een podcast.
 7. De Zuidwester wordt door andere scholen gecontacteerd over de succesvolle aanpak van het Team op Maat en het All-in-concept. Deze concepten worden nu ook op andere scholen in Tilburg geïmplementeerd en de Zuidwester dient hierbij als voorbeeld.
Achtergrond wijk de Korvel:
Achtergrond basisschool de Zuidwester:

2/7
1. Cover
2. Opbrengsten
3. Ervaringen
4. Team op Maat
5. All-in
6. Data-analyse en effectmeting
7. Een betere wereld