Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Data-analyse en effectmeting
Hoe werkt dit?

In hoeverre heeft de Smart Start-pilot – met de implementatie van Team op Maat en het All-in-concept – voor minder problemen en onrust gezorgd onder leerkrachten en ouders op basisschool De Zuidwester? Onderzoekspartner Centerdata deed een data-analyse en effectmeting. Hoe werkt zoiets?

Binnen de pilot De Zuidwester heeft Centerdata, volgens de richtlijnen van de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit en ethische onderzoekprincipes, data verzameld in de vorm van vragenlijsten. Ook is data vanuit diverse andere databronnen onderzocht.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Er is zowel een kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit interviews onder de leden van Team op Maat en de leerkrachten en ouders van De Zuidwester. Het kwantitatieve onderzoek vond plaats op basis van beschikbare openbare data, data van De Zuidwester en een vragenlijstonderzoek (tevredenheidsmeting) onder ouders.

Dataverzameling door de tijd heen

Om de impact van Team op Maat en All-in door de tijd heen te meten, is op meerdere momenten data verzameld. In juli 2020 is een nulmeting uitgevoerd op basis van interviews met teamleden van Team op Maat, waarin de problematiek en missie werden besproken. In het voorjaar van 2021 is een oudertevredenheidsvragenlijst uitgezet met vragen over ouderbetrokkenheid, het ervaren van drempels en suggesties voor verbeteringen op school. Na de zomervakantie van 2021 heeft een nieuwe interviewronde plaatsgevonden waarin teamleden, leerkrachten en ouders bevraagd werden over zichtbare veranderingen sinds Smart Start.

Cijfermatige onderbouwing

De bevindingen uit de interviews zijn cijfermatig onderbouwd onder meer met cijfers over de CITO-scores, verwijzingen naar speciaal basisonderwijs en kinderbeschermingsmaatregelen, voor nog meer inzicht in de ontwikkeling van kinderen.

Patricia Prüfer: “Een effectmeting geeft veel inzichten, onderbouwd door data op macro- en microniveau. Hierdoor zie je precies wat een innovatie daadwerkelijk oplevert en wat de werkzame factoren zijn. Dit geeft veel voldoening. Je weet dan pas of het werkt wat je hebt bedacht en je kan de inzichten ook weer op andere plekken inzetten. Dit wens je ieder beleid toe: een goede beproeving en onderbouwing en het lef om te stoppen met wat niet werkt. Dat is de kracht van een effectmeting.”
“Dit wens je ieder beleid toe: een goede beproeving en onderbouwing.”
Patricia Prüfer
Hoofdonderzoeker Centerdata
Wil je meer leren over hoe je data kunt inzetten om maatschappelijke problemen op te lossen? Neem een kijkje op besmartstart.nl. Maak een gratis account aan om de toolkit data te bekijken.

6/7
1. Cover
2. Opbrengsten
3. Ervaringen
4. Team op Maat
5. All-in
6. Data-analyse en effectmeting
7. Een betere wereld