Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

All-in: intensieve samenwerking tussen De Zuidwester en wijkpartners

Tot grote frustratie van veel leerkrachten van basisschool De Zuidwester werd vroeger niet goed doorgepakt bij problematiek van kinderen. Er miste openheid, samenwerking en onderlinge terugkoppeling tussen de wijkpartners en school. Dit moest anders. Met het All-in-concept van Smart Start krijgen externe partners een prominente plek binnen De Zuidwester en werken zij intensiever samen. Het doel? Een preventieve aanpak en daarmee betere kansen voor kinderen en meer vertrouwen van ouders.

Binnen het All-in-concept werkt De Zuidwester intensief samen met de gemeente, een gedragscoach en gedragswetenschapper van Sterk Huis, een orthopedagoog, de GGD en schoolmaatschappelijk werk, het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), complexe jeugdzaken, de woningbouw, (jeugd)politie/wijkteam, R-newt/Nieuwe Stede Buurthuis, ContourdeTwern, kinderopvang de Korveltuin en op termijn ook met logopedisten en fysiotherapeuten.

Geen losse werelden meer

De wijkpartners zijn betrokken bij de school en andersom is de school betrokken bij de wijk. Samen werken zij aan een preventieve aanpak en anticiperen zij sneller op problematische situaties binnen de school en wijk. Hiermee vervaagt de strikte scheiding tussen school en thuis. Door de samensmelting van jeugdhulpverlening en onderwijs en de kortere lijnen bestaan er geen losse werelden meer en wordt er sneller gehandeld.

Zichtbaarheid

Doordat de wijkpartners ook op positieve wijze aanwezig zijn op school – bijvoorbeeld tijdens gastlessen – ontstaat er meer begrip, betrokkenheid en waardering. De zichtbaarheid is groot, waardoor ouders, leerkrachten en professionals elkaar sneller weten te vinden. Dit komt de ontwikkeling van kinderen ten goede.

“De afgelopen jaren kwam de school te vaak op de stoel van de hulpverlener terecht. Het All-in-concept zorgt ervoor dat de wijk en school elkaar versterken en drempels naar elkaar toe verdwijnen.” –
Karlijn Dankers
Voormalig onderwijskundig teamleider De Zuidwester 

5/7
1. Cover
2. Opbrengsten
3. Ervaringen
4. Team op Maat
5. All-in
6. Data-analyse en effectmeting
7. Een betere wereld