Column

Peter van Steen

Kansrijk / Kansarm

Onbezorgd opgroeien en een fijne jeugd. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend, gelukkig ook! Maar niet iedereen krijgt gelijke kansen in onze samenleving. Ook in Heusden is kansenongelijkheid, er zijn wijken waar vooral veel hoogopgeleide, goed verdienende ouders en kinderen wonen en delen waar er sprake is van meer schulden en armoede. De plek waar je wieg staat bepaalt vaak welke kansen je krijgt.

Het maakt dus wel degelijk uit in wat voor familie je geboren bent en opgroeit. Denk aan de verschillen in ervaringen die een kind kan hebben in zijn schooltijd. Het ene kind heeft een uitgebreid kinderfeestje, heeft allerlei hobby’s, bezoekt pretparken en doet zodoende allerlei ervaringen op. En een ander kind wat zich zorgen maakt of hij of zij wel  een kinderfeestje kan vieren. Of een kind dat graag na school naar de voetbal gaat, maar het thuis niet durft te vragen omdat het voor extra stress kan zorgen. Kinderen kunnen hierdoor, afhankelijk van hun zelfbewustheid, al vroeg in hun jeugd sociale ongelijkheid ervaren. Dit levert op jonge leeftijd al extra uitdagingen op, terwijl je iedereen een leuke onbezorgde jeugd gunt. En al deze ervaringen beïnvloeden ook het schooladvies dat je als kind krijgt.

Als wethouder, met onder andere de portefeuilles armoede, gezondheid en jeugd, vind ik dat we hier oog voor moeten hebben en maak ik me persoonlijk hard voor zaken die hier verandering in kunnen brengen.

Dat doen we in Heusden op verschillende manieren. Onder andere door financiële hobbels weg te nemen, zodat kinderen toch na school een leuke hobby kunnen hebben. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat we merken dat kinderen uit gezinnen met financiële problemen of beperkte inkomsten veel zorgen hebben, dat levert al vanaf je prille start stress op. Dat willen we niet in Heusden. We werken bijvoorbeeld samen met onder andere Leergeld Heusden en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij zorgen ervoor dat kinderen niet alleen mee kunnen doen op school, maar ook in het verenigingsleven. Hier vinden ze nieuwe vriendjes en doen ze andere ervaringen op. Dat is positief voor de ontwikkeling. Zo maak je met kleine bijdrages een groot verschil.

We hebben ook de ambitie om met alle mogelijkheden van ondersteuning sneller in beeld te komen bij gezinnen die misschien niet dezelfde kansen hebben als anderen. Smart Start helpt ons ‘transgenerationele’ problemen eerder te zien en te voorkomen dat dit door blijft gaan. We moeten die keten waarbij de problemen van generatie op generatie hetzelfde zijn doorbreken. We zijn hard aan het werk met de GGD, verloskundigen en andere partijen om aanstaande moeders en hun ongeboren kinderen de beste start te geven die mogelijk is. Vanuit de gedachte dat iedere moeder en ieder kind vanaf de eerste start dezelfde kansen moet hebben. Dit gaan we doen door laagdrempelig vroeg in beeld te zijn en waar nodig te ondersteunen. Smart Start biedt ons de tools om op deze manier te werken. Met hulp van de data-analyse en de methode design thinking van Smart Start zijn we gekomen tot ideeën voor een andere aanpak. Op dit moment worden de ideeën concreet uitgewerkt en ik hoop dat we dit jaar al de eerste moeders en kinderen die betere start kunnen geven.

Peter van Steen
Wethouder Heusden