Smart Students

Nienke de Leeuw

Vierdejaars student Trend Research
and Concept Creation in Lifestyle
Smart Start students 2

Robin en Paqui

afrondingsfase van de master Filosofie
Foto Robin Paqui Smart Students

Femke Janssen

beleidsmedewerker Plein 013
Femke Janssen

Djarno, Olivia, Mike, Feline en Ilse

Team van De Kleine Consultant
Djarno, Olivia, Mike, Feline en Ilse kopie

Thijs Oosterbroek

Vierdejaars hbo Business Innovation
Foto Thijs Smart Students kopie

Lotte Hesseling

Vierdejaars student Communicatie en Mandarijn aan Zuyd Hogeschool
Lotte Hesseling

Lynn, Silvie en Silke

HBO Bachelor Pedagogiek
Lynn Silvie en Silke

Sanne en Naomi

Eerstejaars studenten Pedagogiek
smart students Sanne en Naomi

Bij Smart Start werken we veel samen met studenten. Ben je student en wil je ook iets betekenen voor het programma Smart Start?

Nienke de Leeuw

Hoi! Ik ben Nienke de Leeuw, momenteel zit ik mijn laatste jaar van de studie Trend Research & Concept Creation in Lifestyle. Ik ben mij in deze studie steeds meer gaan verdiepen in de rol Social Concept Designer. In deze rol wil ik graag op een creatieve wijze sociale veranderingen in gang zetten. Laat ik daarvoor bij Smart Start precies op de juiste plek zijn! Ik ben in aanraking gekomen met Smart Start door mijn stage bij Sterk Huis. De werkwijze van Smart Start en focus op preventief werken trokken meteen mijn aandacht.

Tijdens de stage heb ik meegewerkt aan de Pilot Kindcentra Goirle, waarbij een oplossing is bedacht zodat kinderen zonder ontwikkelachterstand kunnen starten op de basisschool. Het was leerzaam om bij dit proces betrokken te zijn geweest. Vanaf februari zal ik ook mijn afstudeeropdracht doen in samenwerking met Smart Start. Ik ga onderzoek doen naar schooluitval. In Nederland zijn er jaarlijks 25.000 leerlingen die uitvallen van school. Ik ben benieuwd naar hun eigen ervaringen en behoefte, en hoop door in hun belevingswereld te stappen samen met hen te voorkomen dat leerlingen uitvallen op school.

Paqui en Robin

Wij zijn Robin en Paqui en zitten momenteel in onze afrondingsfase van de master Filosofie. We gaan reflecteren op het Smart Start programma vanuit een ethische hoek. We willen graag de mogelijkheden en grenzen van de data die Smart Start gebruikt onderzoeken. Hierbij is het ook cruciaal dat de onderzoeksresultaten helder geformuleerd worden zodat professionals, beleidsmedewerkers en andere betrokken hierover kunnen worden ingelicht. Niet alleen zullen wij onderzoek doen door de literatuur in te duiken, maar ook door in gesprek te gaan met, onder andere, professionals en dataspecialisten, om te zien waar de gevoeligheden betreft het werken met data precies liggen. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat er binnen het Smart Start programma op een ethisch verantwoorde wijze met data wordt omgegaan. 

Femke Janssen

Femke Janssen is een vreemde eend in de bijt van Smart Students. Weliswaar jong, maar ook al enkele jaren werkzaam in het jeugddomein (beleidsmedewerker Plein 013), nam zij deel aan de Tilburgse City Deal Challenge. Femke ging aan de slag met het Smart Start-vraagstuk in de Challenge: hoe help je kinderen uit kwetsbare gezinnen zich goed te ontwikkelen?

Femke bedacht een ‘gelaagde’ kaart waarin verschillende niveaus worden weergegeven, waaronder organisaties (kinderopvang, school, buurthuis, etc.), buurten/wijken, gemeenten en de gehele regio. Op de diverse lagen van de kaart wordt vervolgens informatie gedeeld, bestaande uit enerzijds inzichten ontleent uit beschikbare data (denk aan CBS, DUO, wijkmonitor, etc.) anderzijds van initiatieven (pilots) en interventies die de gelijke kansen voor kind en gezin bevorderen. Femke: ‘’Professionals die met/voor kind en gezin werken hebben dan toegang tot dit platform, waardoor zij gestimuleerd worden om domeinoverstijgend met- en van elkaar te leren. Op deze manier kunnen bestaande programma’s en projecten, waaronder In de Buurt Gebeurt Het (ook wel Passend onderwijs in de buurt), de onderwijspilots van Smart Start, PACT-wijken, etc. inzichtelijk worden gemaakt. Dit stimuleert het delen van dat wat werkt, en voorkomt dat zij het wiel opnieuw willen uitvinden. En het draagt bij aan het Smart Start-denken en –werken, het vergroot de zogenoemde datageletterdheid.’’

Femke won 25 februari 2021 de hoofdprijs van de City Deal Challenge, in de categorie Smart Start. Femke: “Er zijn heel veel instanties betrokken bij opgroeiende kinderen, ieder werkt vanuit het eigen perspectief en de eigen verantwoordelijkheden. Hoe zorg je ervoor dat je gezamenlijk het totale plaatje in beeld krijgt? Dat kan met een platform dat inzicht geeft in alle voorhanden data van het CBS, DUO tot de gemeente en andere instanties. Door data, good practices en pilots te delen via het platform, ontstaat er meer overzicht en voorkom je dat mensen buiten de boot vallen. De volgende stap is om een brede behoeftepeiling bij de professionals te doen.”

Femke werkt het idee de komende tijd verder uit, samen met de verschillende initiatieven (programma’s), waaronder In De Buurt Gebeurt Het en natuurlijk Smart Start.

Djarno, Olivia, Mike, Feline en Ilse

Dit is het team van De Kleine Consultant. Twee van hen, Olivia Zegers en Djarno van Horen, vertellen over hun werk voor het programma Smart Start, in 2020. De Smart Start-gedachte sprak hen erg aan: Hoe kun je data gebruiken om problemen te voorkomen? Zij gingen daarom aan de slag met de vraag: ‘Hoe kan Smart Start een overdraagbare aanpak ontwikkelen?’.

Djarno studeerde op dat moment op Tilburg University, de master Strategic Management. Olivia studeerde de master Data Science. Olivia en Djarno presenteerden zomer 2020 hun advies aan de stuurgroep en het programmateam Smart Start. Djarno: ‘’In essentie adviseren we dat het programma Smart Start zich in fasen zou moeten ontwikkelen naar een ‘’overdraagbaar concept, een werkboek’’. Dit werkboek stelt vindplaatsen (initiatiefnemers voor een pilot) in staat de Smart Start-manier van werken te implementeren met behulp van Smart Start-coaching. En hiermee onder begeleiding van Smart Start kinderleed te voorkomen door heel Nederland.’’

De Kleine Consultant is de eerste door studenten gerunde non-profit strategieconsultant in Nederland. Olivia vertelt: ‘’We delen onze kennis en geven strategisch advies bij startups, non-profit organisaties en maatschappelijke midden- en kleine bedrijven. Begin dit jaar kregen we het aanbod om met Sterk Huis en Smart Start mee te denken en dat sprak ons erg aan. Het doel van Smart Start is grote problemen zoveel mogelijk voorkomen door het combineren van data en kennis. Want álle kinderen en ouders verdienen de beste kansen op een goede toekomst. Problemen als armoede en huiselijk geweld gaan vaak van generatie op generatie over; daar stonden wij als studenten niet zo bij stil. Het is interessant en leerzaam te weten dat je problemen in gezinnen vaak al kunt zien aankomen. Toch is alles er nu op ingericht dat overheid en zorgorganisaties nu vaak wachten tot problemen heel groot zijn en pas daarná hulp inzetten. Het spreekt ons erg aan dat het programma Smart Start samen met ouders, jongeren en professionals, een aanpak ontwikkelt waarmee de risico´s die inwoners lopen eerder gezien worden, en dat data en kennis op een slimme manier gebruikt worden.’’

Vijf vragen aan Olivia en Djarno

Hoe kwamen jullie bij Smart Start terecht?

“Aan het begin van het jaar hebben wij met de Tilburgse vesting van De Kleine Consultant gebrainstormd over wat voor soort projecten wij graag willen doen. Hier kwam naar voren dat we graag meer maatschappelijke waarde willen toevoegen in Tilburg. Samen met de consultants zijn we op zoek gegaan naar interessante bedrijven die een maatschappelijke meerwaarde hebben. Sterk Huis leek ons de perfecte match, en met hen zijn we op zoek gegaan naar een interessant onderwerp.”

Wat sprak jullie zo aan in het werk van Sterk Huis?

“De veelzijdigheid van Sterk Huis sprak ons direct erg aan. Op maatschappelijk gebied betekent Sterk Huis veel voor Brabant. Wij vinden het een eer dat wij Sterk Huis en de andere Smart Start-partners mogen helpen met het verder ontwikkelen van Smart Start en zo op onze beurt iets terug kunnen doen voor Tilburg en Brabant.” 

Wat spreekt jullie aan in het project Smart Start?

“Toen Vivian Jacobs vertelde over het programma Smart Start, waren we gelijk enthousiast. De combinatie van data en kennis sprak ons erg aan. Daarnaast is een bijdrage aan een programma als Smart Start iets waar wij als De Kleine Consultant een voorkeur voor hebben. Maatschappelijke organisaties met een sociale boodschap helpen is datgene wat ons motiveert. Indirect bijdragen aan minder kinderleed is prachtig!”

Wat wil je graag bereiken met jullie inzet in deze opdracht?

“We willen Smart Start een duidelijk advies geven hoe het programma kan doorgroeien naar een financieel onafhankelijke ‘organisatie’ en hoe je alle betrokkenen vertrouwen kunt geven in het grote potentieel dat Smart Start heeft. Denk dan aan het overdraagbaar maken van de manier van denken en werken, zodat anderen elders pilots willen starten. Die je dan wel vanuit Smart Start coacht en waarvan je de kwaliteit bewaakt.’’

‘Wat is jullie opgevallen bij dit project?’

‘’Direct bij het begin van het project werd mij duidelijk dat Smart Start veel betrokken partijen heeft. Gedurende onze samenwerking is duidelijk geworden dat al deze partijen met hetzelfde doel in deze samenwerking staan: kinderleed voorkomen.’’

‘’Op welke maatschappelijke thema’s zou Smart Start zich in jullie ogen moeten focussen?’’

‘’Er zijn natuurlijk veel maatschappelijk thema’s die aandacht verdienen. Echter, Smart Start zou zich naar ons inzicht moeten focussen op de thema’s die het meeste leed voorkomen. In ons onderzoek kwamen vier thema’s sterk naar boven: kindermishandeling, schoolverlaters, schooldruk en overgewicht.’’

De adviezen die Djarno, Olivia en de andere studenten van De Kleine Consultant — Ilse van der Noordt, Maik Poetiray en Feline Clement – zijn inmiddels verder uitgewerkt. Smart Start vond het werken met De Kleine Consultant inspirerend en leerzaam. Vivian Jacobs: ‘’We werken graag met studenten, HBO en WO, en ook deze samenwerking toont aan wat de meerwaarde is van een scherpe blik van buiten, en dan ook nog eens vanuit verschillende disciplines zoals economie, marketing en recht. Wat ons betreft smaakt dit naar meer.’’

Thijs

Ik ben Thijs Oosterbroek, 22 jaar en zit inmiddels in het vierde jaar van mijn hbo Business Innovation aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. In het eerste semester van schooljaar 2019-2020 heb ik stage gelopen bij Smart Start. Ik heb gekozen voor een stage bij Smart Start om naast de commerciële wereld, ook het sociale werkveld te verkennen. Daarnaast voel ik mij ook persoonlijk verbonden met het ondersteunen van jeugd.

Tijdens deze stage heb ik mij bezig gehouden met allerlei verschillende activiteiten. Zo ben ik intensief betrokken geweest bij de Smart Start pilot in Gilze en Rijen, heb ik mij verdiept in Design Thinking, heb ik verschillende conferenties en presentaties bijgewoond en in samenwerking met Centerdata een video gemaakt over data. Naast deze werkzaamheden heb ik ook een innovatieopdracht uitgevoerd met betrekking tot persona’s.

Deze stage is enorm leerzaam geweest, ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb bepaalde barrières doorbroken en op een hele flexibele wijze een aandeel gehad in verschillende Smart Start facetten. Uiteraard heb ik een uitgebreid beeld gekregen van de sociale sector en de bijbehorende organisatiestructuren. De samenwerkingen die bij Smart Start centraal staan kwamen hier ook duidelijk in naar voren. Een ander inzicht dat ik heb opgedaan is om alle lessen die je leert op te schrijven. Of dit nu gerelateerd is aan studie, stage of werk, het is altijd erg waardevol gebleken.

Lotte Hessling

Mijn naam is Lotte Hesseling en ik ben 29 jaar. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de studie Communicatie en Mandarijn aan Zuyd Hogeschool. Tijdens mijn zoektocht naar een geschikte stageplek, heb ik mij vooral gefocust op instellingen en bedrijven die zich maatschappelijk inzetten. Op die manier ben ik terecht gekomen bij Sterk Huis in Goirle. Het is mooi om te zien dat je met communicatie een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen.

Tijdens mijn stage op de afdeling PR en Communicatie heb ik kennisgemaakt met Smart Start. Tijdens een van de sessies die zij organiseren, heb ik Smart Start verder leren kennen. Ik heb geleerd hoe je data kun inzetten om maatschappelijke problemen te signaleren en om te zien wat er nodig is om ze aan te pakken. Iedereen die betrokken is bij Smart Start, werkt er met enorm veel toewijding aan om ongelijkheid tegen te gaan en alle kinderen de beste toekomst te bezorgen. Daar kan ik alleen maar veel bewondering voor hebben.

Lynn, Silvie en Silke

”Hoi allemaal!

Wij zijn Lynn (21), Silvie (21) en Silke (20), momenteel zijn wij alle drie eerstejaars studenten aan de hogeschool Fontys en volgen wij de HBO Bachelor Pedagogiek. 

Samen gaan wij de komende tijd aan de slag bij Smart Start. Wij gaan namelijk onderzoek doen naar de invloed van armoede op kinderen, daarmee hopen wij een breder beeld te krijgen van armoede en van de invloed die armoede heeft op kinderen. 

Wij zijn erg benieuwd naar alles wat we de komende weken gaan leren en hebben er erg veel zin in!”

Sanne en Naomi

Sanne van den Heuvel en Naomi Schuermans zijn beiden 17 jaar en eerstejaarsstudent aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Toen zij een onderzoeksopdracht kregen, kwamen ze uit bij de pilot Gilze en Rijen van Smart Start. Samen verdiepten deze ‘Smart Students’ zich in armoede, met als onderzoeksresultaat een aantal bijzondere gesprekken met kinderen over dit nog altijd beladen onderwerp.

Sanne en Naomi gingen op onderzoek uit: wat is armoede precies, welke invloed heeft het op kinderen en wat betekent armoede voor een gezin? “Hierover hebben we gesprekken gevoerd met kinderen in de leeftijd van 10 – 12 jaar”, vertelt Naomi. “We kozen bewust voor gesprekken en niet voor interviews. Dat voelt prettiger voor kinderen. De gesprekken waren in duo’s, zodat de kinderen op elkaars antwoorden konden inhaken.”

Nieuwsgierig naar hun onderzoek? Hier lees je een interview met Sanne en Naomi