Designteam

Sietske van der Wegen

Onderwijsadviseur bij T-PrimaiR
Sietske-van-der-Wegen

Lenneke Hendriks

Strategisch adviseur sociaal domein
lenneke-hendriks

Dominique Hopmans

Beleidsmedewerker Jeugd voor gemeente Tilburg
Dominique Hopmans

Teun Brand

Projectleider Smart Start
teun-brand

Anne-Lieke Piggen

Senior beleidsadviseur Opgave leefbaarheid gemeente Zaltbommel
anne-lieke piggen

Claire Braaksma

Adviseur Primair013
Claire-Braaksma

Bij Smart Start werken we met Design Thinking. Wij presenteren jullie hier het regionale Designteam. 9 creatieven die jullie kunnen helpen om ingewikkelde vraagstukken op te lossen met verrassende werkvormen.

Marieke van Doremalen

Programma ondersteuner
Smart Start
marieke-van-doremalen

Christel Heeren

Ambulant specialistisch hulpverlener
bij Sterk Huis
christel-heeren

Laurie de Vroom

Beleidsmedewerker vanuit het
regionale programma ‘Ieder kind
voelt zich thuis op school’
Laurie de Vroom

Sietske van der Wegen

Als onderwijsadviseur bij T-PrimaiR begeleid ik directies uit het primair onderwijs in hun samenwerking met collega’s en andere partners om buurtgericht samen te werken met als doel optimale ontwikkelkansen te creëren voor alle kinderen uit de buurt. Ondanks dat iedereen dezelfde missie voor ogen heeft gaat het bepalen van de meest geschikte koers niet vanzelf. Design Thinking is een methodiek dat helpend kan zijn om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven. Het biedt handvatten waardoor het continue ontwikkelproces overzichtelijk blijft en stimuleert om door te zetten wanneer het even niet vanzelf lijkt te gaan. 

Lenneke Hendriks

Belangrijke kenmerken van sociale design zijn voor mij: mét de doelgroep, creatief proces, methodisch én praktijk gericht. Die combinatie maakt het verschil.

Tijdens de pilot smart start bij de voedselbank in Gilze en Rijen heb ik dat ervaren: Door de inbreng van moeders die gebruik maakten van de voedselbank konden we de vinger op de échte zere plek leggen. De volgende stappen in het designproces daagden ons uit om door te denken. Niet tevreden te zijn met het eerste antwoord of idee.  Zo kwamen we tot andere oplossingsrichtingen met impact .

Ik heb heel veel zin om betrokken te zijn bij andere social design processen.

Ik loop warm voor vraagstukken dat meerdere sectoren/domeinen raakt om de verschillende perspectieven en belangen bij elkaar te brengen.

Want ook dat is de kracht van een social design proces. 

Dominique Hopmans

Mijn naam is Dominique Hopmans, beleidsmedewerker Jeugd voor gemeente Tilburg. Al vóór mijn betrokkenheid bij het designteam en de gevolgde trainingen was ik groot fan van design thinking als methodiek. Als we echt impact willen maken, moeten we aansluiten bij de ervaringen van onze inwoner. Design thinking vertrekt vanuit dat principe. Je wilt weten waar de gebruiker tegenaan loopt en die ervaringskennis benutten om te kijken hoe dingen beter kunnen. Dat vraagt om invoelen. Dat klinkt natuurlijk vanzelfsprekend; toch wordt daar te vaak aan voorbij gegaan. Wat de methodiek extra sterk maakt is dat er naast ervaringen goed gekeken wordt naar data. Zien we wat mensen aangeven ook terug in de cijfers? En zijn daar patronen in te herkennen?  

 

Mensen kunnen mij inschakelen voor het begeleiden van een designproces wanneer ze iemand zoeken die zich snel aanpast aan groepsdynamiek en in staat is om een neutrale, onpartijdige rol in te nemen. Daarnaast ligt mijn kracht in het aandragen van andere creatieve en strategische denkrichtingen. 

 

Groet Dominique 

Teun Brand

Mijn naam is Teun Brand. Ik werk vanuit de gemeente Tilburg en houd mij met diverse onderwerpen bezig. Zo ben ik projectleider voortijdig schoolverlaten voor de regio Midden-Brabant; ik ben RMC-coördinator voor dezelfde regio; ik ben beleidsverantwoordelijke voor leerplicht en RMC in Tilburg en ik ben lid van het kernteam en projectleider bij Smart Start.

De kracht van Smart Start zit volgens mij in het punt dat feiten en cijfers gecombineerd worden met ervaringen en kennis in de praktijk en het punt dat dit op een creatieve manier gebeurt. Design Thinking is hier volgens mij een essentieel onderdeel van en ik geloof dat deze vooruitstrevende en inspirerende manier van werken zorgt voor goede oplossingen én voor verbinding binnen het sociaal domein.

Ik ben trots op het feit dat we er als Smart Start voor hebben gezorgd dat er een regionaal design team actief is: een collectief van mensen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein en die durven buiten de gebaande paden te denken en werken.

Anne-Lieke Piggen

Wat vind ik van design thinking
Het blijft altijd lastig om aan de slag te gaan met nieuwe ideeën, een andere insteek te kiezen, niet toch terug te vallen in voor de hand liggende oplossingen. Ik heb zelf eerst een heel proces aan design-thinking meegemaakt en het is inderdaad intensief. Het proces wat je doormaakt leidt niet alleen tot goede ideeën, maar zorgt ook voor de juiste context waarmee je kan onderbouwen waarom iets een oplossing is. Het meest waardevolle aan design thinking vind ik toch wel dat er een belangrijk element is over inleven; over wie het écht gaat het. Als je letterlijk dichtbij de persoon komt voor wie je de oplossing zoekt helpt dit echt om betere oplossingen te bedenken. En daarnaast zijn de verschillende werkvormen ook leuk en is er voldoende ruimte voor de nodige glimlach.

Mijn kenmerken als procesbegeleider 
Energiek, inspirerend en aanwezig, ik sta achter de werkwijze en zeker als methode om het voor inwoners, mensen beter, slimmer, makkelijker te maken. En voeg daarnaast altijd wat humor toe, zodat het vooral ook een leuk proces is om te doorlopen.

Creatief en positief, ik ben een snelle denker en kan snel schakelen om in te spelen op de groep. Genoeg ervaring met creatief denken met groepen en ook ervaring opgebouwd met design thinking rondom Smart Start. Ik pas daarnaast ook de design thinking-technieken toe in mijn werk als beleidsadviseur. Het proces loopt vaak verrassend en leidt altijd tot een mooi resultaat. Of zoals Pippi Langkous zegt: loop maar door, ergens kom je altijd! En omdat een beetje klooien en prutsen ook bij design-thinking hoort, komt dat helemaal goed.

Claire Braaksma

Dagelijks houd ik me als Adviseur Primair013 bezig met het vorm geven van veranderprocessen en begeleid ik directeuren, bestuurders en netwerkpartners in het Primair Onderwijs bij ontwikkeltrajecten. Stedelijke thema’s als buurtgericht werken en passend onderwijs vormgeven in de buurt zijn hiervan voorbeelden. Dit vraagt denkkracht, samenwerking en het durven (uit)wisselen van perspectieven om te komen tot het doel.     

Waar designthinking mijn overtuiging raakt is dat vanuit het werkelijk inleven in de doelgroep en het worden uitgedaagd om anders te denken er nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan. Deze oplossingsrichtingen kunnen verder uitgediept worden en leiden tot het halen van doelen om maatschappelijke opgaven stapsgewijs het hoofd te bieden. Ik schep graag deze heldere kaders, werk op intuïtie, met dat wat er in de ruimte tussen mensen ontstaat. Mede door mijn achtergrond in de Systeemtheorie ben ik in staat de verdieping aan te brengen die nodig is voor duurzame verandering en effectieve samenwerking.  Door nieuwsgierig kritische vragen te stellen zonder oordeel en het soms uitdagende gesprek niet uit de weg te gaan. Humor en optimisme kenmerken mij, ook op de werkvloer.                   

Marieke van Doremalen

De methode design thinking zorgt ervoor dat met veel energie en verassende elementen je tot een geïnspireerd en gedragen uitwerking komt van een vraagstuk wat er toe doet.

Vraag je mij als procesbegeleider dan krijg je een bevlogen en betrokken kracht die kennis heeft van het werken in het sociaal domein en met een complementaire deskundige collega design trainer ervoor gaat zorgen dat je als opdrachtgever met een impact vergrotende uitkomst weer verder kan.

Christel Heeren

Mijn naam is Christel Heeren, werkzaam als ambulant specialistisch hulpverlener bij Sterk Huis gekoppeld aan het onderwijs en als gedragscoach ingezet in Team op Maat binnen BS de Zuidwester.

De Design Thinking methodiek spreekt mij erg aan omdat binnen deze methodiek complexe (maatschappelijke) vraagstukken tastbaar worden en daardoor aangepakt kunnen worden.
Bij alles wat ik doe staat bij mij de vraag voorop:

“Voor wie is dit belangrijk en hoe kunnen we ervoor zorgen
dat wat er ontstaat ook praktisch uitvoerbaar is?”

Doordat binnen Design Thinking juist het inleven in en samen vormgeven met de mensen waar het om draait centraal staat, worden werkzame oplossingen gevonden.

Het meenemen van data in het geheel, zorgt voor een goede denkrichting. Ook maakt het onderbouwen met data het legitiem om te investeren in het proces waar je instapt als je op deze manier complexe vraagstukken aanpakt.

Mensen kunnen mij benaderen om een designproces te begeleiden als zij iemand zoeken die creatief is in het aanbieden van werkvormen en die kan improviseren als het proces en de groep daarom vraagt. Ik ben flexibel en kan me waar nodig leidend, maar ook dienstbaar opstellen om het designproces optimaal te begeleiden en te faciliteren. Om zo tot innovatieve denkrichtingen te komen.

Wie weet zien we elkaar snel,

Groet Christel

Laurie de Vroom

Hallo! Mijn naam is Laurie de Vroom en ik ben beleidsmedewerker vanuit het regionale programma ‘Ieder kind voelt zich thuis op school’ waarbij we de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp proberen te verbeteren.  Dit onderwerp is actueel en zeer relevant, maar we moeten het in dit onderwerp echt hebben van innovatieve ideeën. Design thinking is voor mij meer dan een manier om tot een innovatie te komen, het gaat voor mij echt om het hebben van een design thinking-mindset. Een mindset die het probleem vanuit het perspectief vanuit de klant/leerling/inwoner bekijkt en oplossingen probeert te zoeken die naadloos aansluiten bij dit perspectief.  Ik heb deze methode bij verschillende projecten al (deels) mogen gebruiken en ik zie en merk wat deze methodiek bij betrokken doet. In plaats van uren praten over het probleem wordt er nu tijd besteedt aan het inleven, bedenken en uitproberen van ideeën, waardoor de oplossing vaak waardevoller en duurzamer is! Ik kan mijn enthousiasme en mijn organisatietalent hierbij goed inzetten, dus mocht je op zoek zijn naar een enthousiaste begeleider….let me know!

Je kunt mij bereiken via laurie.de.vroom@tilburg.nl of telefonisch via 06 50 16 16 69.